• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

Yeni Ford Tourneo Connect

Ford'un yeni modeli Grand Tourneo Connect, yedi ki?ilik yolcu kapasitesi ile aile kullan?m?na da uygun bir se?enek olacak. Yeni Ford Tourneo Connect, tamamen farkl? bir ticari ara?. O, ak?ll? bir ticari ara?.

Tourneo Connect'te be? ki?i rahat?a seyahat edebiliyor. üstelik ?e?itli koltuk konfigürasyonlar? sayesinde ihtiya? duydu?unuz tüm bagaj ve ekipman alan?n? olu?turman?z ?ok kolay.

Ak?ll?, ?ünkü geli?mi? dizel motor se?enekleriyle tatminkar bir performans?n ve s?rad??? bir yak?t ekonomisinin keyfini sürebilirsiniz. Geli?mi? dizel motorlar 4,4l/100km'ye varan muhte?em bir yak?t tüketim performans? sunuyor.

Ak?ll?, ?ünkü Tourneo Connect bir dizi ola?anüstü teknolojiyle birlikte geliyor. Basit sesli komutlar vererek telefon g?rü?meleri yapman?za ve ?alan müzi?i kontrol etmenize imkan veren Ses Kontrollü Ford SYNC'ten ?ift b?lge kontrollü dijital klimaya; her bir teknoloji hayat?n?z? daha da kolayla?t?rmak i?in tasarland?.

üst s?n?f bir ticari ara?tan bekleyece?iniz bir?ok ?zellik ve konforun yan? s?ra ?zgün tasar?m? ve dayan?kl? olacak ?ekilde haz?rlanan malzeme kalitesini de dü?ünürseniz, Tourneo Connect sizin i?in de ak?ll? bir se?im olacakt?r.

Ford'un yeni modeli Grand Tourneo Connect, yedi ki?ilik yolcu kapasitesi ile aile kullan?m?na da uygun bir se?enek olacak. Yeni Ford Tourneo Connect, tamamen farkl? bir ticari ara?. O, ak?ll? bir ticari ara?.
Detaylar

Ford'un yeni modeli Grand Tourneo Connect, yedi ki?ilik yolcu kapasitesi ile aile kullan?m?na da uygun bir se?enek olacak. Yeni Ford Tourneo Connect, tamamen farkl? bir ticari ara?. O, ak?ll? bir ticari ara?.

Detaylar
?? Tasar?m
Hem siz hem de yolcular?n?z i?in konforlu; bisikletleriniz, ?ocuk arabalar?n?z, kutular?n?z, bagajlar?n?z ve spor ekipmanlar?n?z (ya da bunlar?n hepsi i?in) geni?, kullan??l? ve uzun ?mürlü. Yeni Tourneo Connect'le hepsi sizin.
?? Tasar?m
Hem siz hem de yolcular?n?z i?in konforlu.
Detaylar
?? Tasar?m

Hem siz hem de yolcular?n?z i?in konforlu.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源