• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

Yeni BMW M6 Gran Coupé
EN KUSURSUZ HAL?YLE Gü?.
Etkileyici bireysel detaylar ve gü?lü kombinasyon ile BMW M6 Gran Coupé kusursuz ?ekilde bir araya getirilmi? yüksek performansl? teknolojilerden ?ok daha fazlas?n? sunar. ?zgür ruhlu, g?steri?li karakterini kusursuz ?izgilere sahip be? koltuktan birinde ve iste?inize g?re BMW Individual Koleksiyonuna ait en kaliteli malzemeyle deneyimleyebilir ve BMW mühendislerinin hayata ge?irdi?i unsurlar?n keyfini ??karabilirsiniz. ?ift egzoz ??k???ndan gelen kuvvetli gürleme sesi 560bg M TwinPower Turbo V8 benzinli motorun gücünü herkese duyurur. Drivelogic ?zellikli M ?ift debriyajl? ?anz?man ve opsiyonel M Karbon seramik fren gibi teknolojilerin bile?imiyle BMW M6 Gran Coupé M felsefesinin heyecan verici bir yans?mas?d?r. Bu deneyim opsiyonel Competition paketi ile daha yo?un hale getirilebilir; bu paket performans? artt?r?r ve gü?lü ?ekilde modellenmi? g?vde i?erisinde yer alan kokpitteki pilotun nabz?n? h?zland?r?r.
Etkileyici bireysel detaylar ve gü?lü kombinasyon ile BMW M6 Gran Coupé kusursuz ?ekilde bir araya getirilmi? yüksek performansl? teknolojilerden ?ok daha fazlas?n? sunar.
Detaylar

Etkileyici bireysel detaylar ve gü?lü kombinasyon ile BMW M6 Gran Coupé kusursuz ?ekilde bir araya getirilmi? yüksek performansl? teknolojilerden ?ok daha fazlas?n? sunar.

Detaylar
Yak?t tüketimi, AB 80/1268/EWG taraf?ndan belirlenen standart sürü? normlar?na g?re saptan?r. Bu de?er; sürü? tarz?, yükleme, yol ?artlar?, trafik yo?unlu?u ve ak???, hava ?artlar?, lastik hava bas?nc? gibi bir?ok fakt?rle ili?kili olan ortalama yak?t tüketimi de?eriyle ayn? de?ildir.
Detaylar

Yak?t tüketimi, AB 80/1268/EWG taraf?ndan belirlenen standart sürü? normlar?na g?re saptan?r. Bu de?er; sürü? tarz?, yükleme, yol ?artlar?, trafik yo?unlu?u ve ak???, hava ?artlar?, lastik hava bas?nc? gibi bir?ok fakt?rle ili?kili olan ortalama yak?t tüketimi de?eriyle ayn? de?ildir.

唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源