• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

Yeni BMW 2 Serisi Cabrio
HEYECANA A?IK.
Tasar?m

Haval?, Tasas?z Ve G?rkemli.

D?? Tasar?m
Gelece?i ?ekillendiren, dinamik ?izgilere sahip, ?ne do?ru e?imli motor b?lümü kapa?? ve b?brek ?zgaralara do?ru incelen farlarla BMW 2 Serisi Cabrio'nun ?n tasar?m? odaklanm?? bir 'yüz ifadesi'ne sahiptir. Odak noktas? elbette ?nündeki yoldur.

Profilden bak?ld???nda, zemine paralel düz omuz ?izgisi otomobile daha uzun bir g?rünüm kazand?r?r. Uzun aks mesafesi, iz geni?li?i ve k?sa aks d??? mesafe ile bir araya geldi?inde otomobilin ?evik ve d??a d?nük yap?s?n? vurgular. Yana yatma ?ubuklar? yine g?rünmeyecek ?ekilde yerle?tirilmi?tir. Yaln?zca acil durumlarda, k?sa süre i?erisinde g?rünür hale gelir.

Arka tasar?mda tipik BMW L ?eklindeki ???klar uzaktan bak?ld???nda bile net bir ?ekilde kendini ifade eder ve BMW 2 Serisi Cabrio'nun daha geni? ve daha kasl? bir g?rünüme sahip olmas?n? sa?lar. Yak?ndan bak?ld???nda ilk olarak krom kapl? ikiz egzoz ??k??? ve al?ak a??rl?k merkezi dikkati ?eker. Soft tavan a??k oldu?unda ise arkadan ?n cama kadar kesintisiz bir g?rü?ün keyfini ??kartabilirsiniz. K?sacas? hangi y?nden bakarsan?z bak?n üstü a??k sürü? keyfi budur.

D?? Tasar?m
Gelece?i ?ekillendiren, dinamik ?izgilere sahip, ?ne do?ru e?imli motor b?lümü kapa?? ve b?brek ?zgaralara do?ru incelen farlarla BMW 2 Serisi Cabrio'nun ?n tasar?m? odaklanm?? bir 'yüz ifadesi'ne sahiptir. Odak noktas? elbette ?nündeki yoldur.
Detaylar
D?? Tasar?m

Gelece?i ?ekillendiren, dinamik ?izgilere sahip, ?ne do?ru e?imli motor b?lümü kapa?? ve b?brek ?zgaralara do?ru incelen farlarla BMW 2 Serisi Cabrio'nun ?n tasar?m? odaklanm?? bir 'yüz ifadesi'ne sahiptir. Odak noktas? elbette ?nündeki yoldur.

Detaylar
?? Tasar?m
Yeni BMW 2 Serisi Cabrio'nun i? tasar?m?, uyumlu bir alan hissiyle etkileyicidir. Tüm kumanda unsurlar? sürücüye d?nük ?ekilde yerle?tirilmi?tir ve krom kaplamalar gibi ayr?cal?kl? ?zellikler son derece kaliteli bir g?rünüm ve his kazand?r?r.
Yüzeyler ve kenarlar kesintisiz ?ekilde birle?erek hafif ve ak?c? hissi peki?tirir.

Soft tavan a??k durumdayken ?evreleyen kap?, yan kaplamalar ve katlanan soft tavan ?rtüsü otomobilin tekne güvertesi gibi g?rünmesini sa?lar. ?zellikle dikkat ?eken bir di?er unsur ise malzemenin ?ok katmanl? tasar?m? ve ?arp?c? renk kombinasyonlar?d?r. B?ylece opsiyonel spor koltuklarla saf sürü? heyecan? sunan modern bir cabrio hissi elde edilmi?tir. Bu deneyim, yan panele mükemmel ?ekilde entegre edilmi? arka hoparl?rlerle tamamlan?r. Kaliteli ses, maksimum sürü? keyfi ve rüzgar?n getirdi?i ?zgürlük bir arada.

?? Tasar?m
Yeni BMW 2 Serisi Cabrio'nun i? tasar?m?, uyumlu bir alan hissiyle etkileyicidir. Tüm kumanda unsurlar? sürücüye d?nük ?ekilde yerle?tirilmi?tir ve krom kaplamalar gibi ayr?cal?kl? ?zellikler son derece kaliteli bir g?rünüm ve his kazand?r?r.
Detaylar
?? Tasar?m

Yeni BMW 2 Serisi Cabrio'nun i? tasar?m?, uyumlu bir alan hissiyle etkileyicidir. Tüm kumanda unsurlar? sürücüye d?nük ?ekilde yerle?tirilmi?tir ve krom kaplamalar gibi ayr?cal?kl? ?zellikler son derece kaliteli bir g?rünüm ve his kazand?r?r.

Detaylar
I??k Tasar?m?

Her ?eyi iyi bir ???k alt?nda g?rüntüleyin; ?ift yuvarlak farlar parlak beyaz LED teknolojisinin yan? s?ra hafif?e i?e d?nük krom destek gibi kaliteli detaylar?yla fener ????? gibi ?ne ??kar. Yeni bir ?zelli?i ise b?brek ?zgaralara do?ru incelen ?eklidir; bu ?ekil BMW 2 Serisi Cabrio’ya belirgin bir ‘yüz ifadesi’ kazand?r?r.

Xenon se?ene?i ile far tüplerindeki ü? boyutlu unsurlar bu etkiyi artt?r?r.

BMW 2 Serisi Cabrio’ya arkadan bak?ld???nda, otomobilin ??k karakterini yans?tan benzersiz tasar?m?yla dikkatleri ilk ?eken ???klard?r. Net bir ?ekilde b?lümlenmi? ???k ?ubuklar? karanl?kta bile tasar?m?n ???lt?l? g?rünmesini sa?lar ve tipik L ?ekli sayesinde kar??n?zda bir BMW oldu?u uzaktan bile hemen anla??l?r.

I??k Tasar?m?

Her ?eyi iyi bir ???k alt?nda g?rüntüleyin; ?ift yuvarlak farlar parlak beyaz LED teknolojisinin yan? s?ra hafif?e i?e d?nük krom destek gibi kaliteli detaylar?yla fener ????? gibi ?ne ??kar. Yeni bir ?zelli?i ise b?brek ?zgaralara do?ru incelen ?eklidir; bu ?ekil BMW 2 Serisi Cabrio'ya belirgin bir 'yüz ifadesi' kazand?r?r.

Detaylar
Soft Tavan

Yaza haz?r! ?ster Siyah veya Kahverengi, ister gümü? efektli veya Antrasit renklerinde olsun, BMW 2 Serisi Cabrio’nun kontrast renkli elektrikli soft tavan? otomobile trendy ve ?ehirli bir g?rünüm kazand?r?r.

Bu ?zellik d??ar?dan gelen sesi ?nemli oranda azalt?r. Ayr?ca an? ya?aman?n ne demek oldu?unu deneyimlemenizi sa?lar; 50km/sa’e kadar olan h?zlarda bile otomatik olarak a??l?p kapan?r. B?ylece sürü? keyfi s?z konusu oldu?unda her türlü hava ko?ulunda s?n?rlar? ortadan kald?r?r.

Soft Tavan

Yaza haz?r! ?ster Siyah veya Kahverengi, ister gümü? efektli veya Antrasit renklerinde olsun, BMW 2 Serisi Cabrio'nun kontrast renkli elektrikli soft tavan? otomobile trendy ve ?ehirli bir g?rünüm kazand?r?r.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源