• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

Vespa GTS Supersport
?zellikler
VESPA GTS

Yeni Vespa GTS teknolojik yenilikleriyle emniyet ve elektronik sürü? deste?i donan?m?na yeni standartlar getiriyor. Yeni ?n ESS süspansiyon ve ak?ll? telefonunuzu Vespa'n?za ba?lamak i?in Vespa Multimedya Platformu. Kullan??l?, konforlu ve güvenli bir ara? olan Vespa GTS, ??k ?ehir ruhunu büyük Vespa'larda da koruyor.En ileri teknoloji, i?levler ve performansla donat?lm?? Vespa GTS, Vespa tarihinin en h?zl?, en gü?lü ve teknolojik modeli. Ger?ek bir devrim olan Vespa GTS'in zarif ve spor g?rünümü, onu Vespa ailesinin di?er üyelerinden farkl? k?l?yor.

TASARIM

Vespa GTS'deki de?i?im geleneklerin pe?inden giderken tamam? ?elikten g?vdesi ile spor ve modern ?izgiler aras?nda sihirli bir denge yarat?yor ve Vespa gelene?ine g?ndermelerde bulunuyor. Vespa GTS daha modern tasarlanan ?n siperli?i, parlak plastikten yeni ?n ve arka sinyalleri ve krom g?vdeyle ??k bir ?ekilde bütünle?en arka lamba düzene?i ile yeni bir dizayna kavu?urken, ?ok kullan??l? bagaj raf? ise altm??l? y?llar?n Vespa'lar?n? and?r?yor. Motor kapa??n?n modern ve kararl? ?izgilerindeki g?rsel ak??, yuvarlak ve e?imli ?n far, katlan?r yolcu ayak destekleri yeni GTS Vespa serisinin her zamanki gibi benzersiz olmas?n? sa?layan ve devam ettirilen karakteristik ?zellikleri olarak ?ne ??k?yor. Vespa GTS'in yeni selesi ise yeni dolgusu ve farkl? kaplamas?yla üstün konfor sunuyor.

TEKN?K DETAYLAR

Kask b?lmesi, yerden maksimum tasarruf i?in iki yar?m jet Vespa kask? ve daha fazlas?n? alabilecek ?ekilde tamamen yeniden tasarland?. Bu serinin yük kapasitesini daha da artt?rmak i?in bacak siperli?i arka plakas?nda g?zlük, belgeler ve cep telefonlar? gibi daha kü?ük e?yalar? saklamak i?in ideal olan bir b?lme ile bacak siperli?inin arka plakas?n?n üst k?sm?nda kullan??l? bir ?anta ask?s? bulunuyor. Vespa GTS 250cc, sportiflik ve pratik ula??m?n sembolü haline gelmi? Vespa mitinin yeni ve güncellenmi? halidir. Elektronik püskürtmeli, 4 sübapl? ve Euro 3 emisyon ?zellikli Quasar 250 motor, dijital - analog g?stergeler ve ?ift disk frenleriyle modern teknolojinin tüm ??elerini bar?nd?r?yor.

?zellikler
Vespa GTS Supersport ?zelliklerini incelemek i?in t?klay?n.
Detaylar
?zellikler

Vespa GTS Supersport ?zelliklerini incelemek i?in t?klay?n.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源