• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

Shilver 750
?zellikler
Tüm dünyay? stili ve teknolojisi ile sarsan Aprilia Shiver 750 gü?lü ki?ili?i, sürü? keyfi ve ergonomik ?zellikleriyle alan?nda ?ncü bir motosiklettir.

Son nesil Ride by Wire sisteminin ürünü yenilik?i motoru, farkl? sürü? tarzlar?, her türlü sürücüyü memnun edecek birinci s?n?f ?asisi ve ba?ka hi?bir motosikletin ula?amayaca?? teknik donan?mlar? ile Aprilia Shiver 750 fark yarat?yor.

Teknoloji

Shiver, entegre ?oklu sürü? tarz? Ride by Wire teknolojisinden yararlan?rken bunu bir ad?m daha ileriye ta??y?p RSV4 yar?? motosikletinden edinilen deneyimden de sonuna kadar faydalanmaktad?r. Bu teknik ??züm en son teknoloji motor kontrol sisteminin izlerini ta??maktad?r ve Aprilia Shiver sekt?rdeki teknolojik liderli?ini sürdürmeye devam etmektedir.

?al??t?rma dü?mesine dokunmayla beraber sürücü hareket halindeyken bile, ü? sürü? tarz?ndan birini se?ebilir ve motosikletin karakterini bir anda de?i?tirebilir:

- ``Spor`` : Sürücü bu ?talyan ?ift silindirli motosikletin tüm ?zelliklerinden yararlanmak istedi?inde bu sürü? tarz?n? se?ecektir

- ``Gezi``: Daha yumu?ak bir gü? iletimi ve ak?c?l?k, yar?? duygular? bir kenara b?rak?l?p daha rahatlat?c? bir sürü? i?in son derece ?nemlidir.

- ``Ya?mur``: Yol tutu?unun ?ok iyi olmad??? durumlarda maksimum güvenlik en ?nemli konudur.

Motosiklette bulunan teknik ??zümler sayesinde V90 Aprilia inan?lmaz rakamlar ortaya koymaktad?r. 9,000 rpm'de 95 HP maksimum gü? ve 7,000 rpm'de 81 Nm maksimum tork birinci s?n?f performans g?stermektedir.

Motor

- V2 90° motor, silindir ba??na d?rt zamanl?, üstten ?ift eksantrik mili ve s?v? so?utma

- ü? farkl? sürü? tarz?

- Modüler kafes/alüminyum ?er?eve

- Alüminyum yana a??l?r kol ve lateral ?ok emici

- Radyal kaliperle beraber yar?? frenleri ve 320mm dalgal? diskler

- Spor sürücü/yolcu ayak dayama yeri

- 5.5 mm kanall? arka tekerlek

Shiver a??k ve net bir bi?imde spor bir motosiklettir. Hatlar? ?talyan ?izgisinden ayr?lm?yor ve denge ve atiklik gibi konularda bir ad?m ?ne ge?iyor. Ayn? zamanda yan ?ok emici, karma ?elik kafes ?er?eve ve alüminyum plakalar gibi detaylar kendini g?steriyor.

V90 motoru, Aprilia'n?n yüksek performansl? mekanik ba?ar?s?ndan ortaya ??kan yo?un deneyimlerin bir sonucudur. Kendine has teknik ?zellikleri sayesinde Aprilia ?ift silindir motoru son derece yüksek ??k?? gücü sa?lamakta, motordan yüksek verim al?nmakta ve kullan?c? dostu sürü? se?enekleri ortaya konulmaktad?r.

?zellikler
Shilver 750 ?zelliklerini incelemek i?in t?klay?n.
Detaylar
?zellikler

Shilver 750 ?zelliklerini incelemek i?in t?klay?n.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源