• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

JOHN COOPER WORKS
JOHN COOPER WORKS MINI TUTKUSU EN üST DüZEYDE.
JOHN COOPER WORKS MINI TUTKUSU EN üST DüZEYDE.
Detaylar
JOHN COOPER WORKS MINI TUTKUSU EN üST DüZEYDE.

YüKSEK Gü?, OLA?ANüSTü HIZLI TEPK? ?ZELL???N? BERABER?NDE GET?R?YOR.

Art?k yollara ??kmaya haz?rs?n?z. 2,0 litre d?rt silindirli TwinPower Turbo motorun üretti?i büyüleyici tork sayesinde 100 km/sa h?za ortalama alt? saniyede ula?abilirsiniz. Al?ak a??rl?k merkezi, yüksek motor devirleri ve hassas ?ekilde ayarlanm?? süspansiyon her virajda maksimum go-kart hissi ya?aman?z?, yüksek performansl? frenler ise kontrolün her zaman sizde olmas?n? sa?lar. Otomobile bir kez bindi?inizde, inmeyi asla istemeyeceksiniz.

HER YOLCULUKTA KEND?N?Z? P?STTE H?SSEDECEKS?N?Z.
content
HER YOLCULUKTA KEND?N?Z? P?STTE H?SSEDECEKS?N?Z.
Bir John Cooper Works’ün direksiyonuna ge?ti?inizde yar?? pistindeki heyecan? birebir ya?ars?n?z. üstün performans i?in tasarlanm?? Premium modellerimiz, klasik MINI’yi yar?? pistlerine haz?r nir MINI Cooper’a d?nü?türerek yar?? dünyas?na dahil eden efsanevi John Cooper’?n ad?n? ta??yor. Bu otomobiller günümüzde üretilen en gü?lü ve en ?zel MINI modellerini olu?turuyor.
Detaylar
HER YOLCULUKTA KEND?N?Z? P?STTE H?SSEDECEKS?N?Z.

Bir John Cooper Works’ün direksiyonuna ge?ti?inizde yar?? pistindeki heyecan? birebir ya?ars?n?z. üstün performans i?in tasarlanm?? Premium modellerimiz, klasik MINI’yi yar?? pistlerine haz?r nir MINI Cooper’a d?nü?türerek yar?? dünyas?na dahil eden efsanevi John Cooper’?n ad?n? ta??yor. Bu otomobiller günümüzde üretilen en gü?lü ve en ?zel MINI modellerini olu?turuyor.

YARI?MAK GENLER?M?ZDE VAR.
content
YARI?MAK GENLER?M?ZDE VAR.
John Cooper Works, yenilmez MINI ruhu ve efsane ralli ba?ar?lar?yla peki?mi? bir ge?mi?e sahiptir. ?ncü Formula 1 otomobil üreticisi John Cooper, devrim yaratan ?apraz motora sahip klasik MINI’deki büyük yar?? potansiyelini g?rdü. Piyasaya sunulduktan yaln?zca 2 y?l sonra büyük, 55bg gücünde bir motorla otomobilin yar?? s?n?f? versiyonunu üretti.
Detaylar
YARI?MAK GENLER?M?ZDE VAR.

John Cooper Works, yenilmez MINI ruhu ve efsane ralli ba?ar?lar?yla peki?mi? bir ge?mi?e sahiptir. ?ncü Formula 1 otomobil üreticisi John Cooper, devrim yaratan ?apraz motora sahip klasik MINI’deki büyük yar?? potansiyelini g?rdü. Piyasaya sunulduktan yaln?zca 2 y?l sonra büyük, 55bg gücünde bir motorla otomobilin yar?? s?n?f? versiyonunu üretti.

AEROD?NAM?K ?N TAMPON.
content
AEROD?NAM?K ?N TAMPON.
Nefes almak, performans a??s?ndan son derece ?nemlidir. Bu nedenle John Cooper Works’ün ?n tamponunu geni? hava giri?leriyle donatt?k; ayr?ca motorunuzun ve frenlerinizin premium performans ve dayan?kl?l?k a??s?ndan ideal s?cakl??? korumas? amac?yla ek bir so?utucu yerle?tirdik. Ola?anüstü yar?? tasar?m? ve John Cooper Works armas? sayesinde, frenler ve motor d???nda kalan ?zellikler de her zamankinden ?ok daha haval? bir g?rünüme kavu?tu.
Detaylar
AEROD?NAM?K ?N TAMPON.

Nefes almak, performans a??s?ndan son derece ?nemlidir. Bu nedenle John Cooper Works’ün ?n tamponunu geni? hava giri?leriyle donatt?k; ayr?ca motorunuzun ve frenlerinizin premium performans ve dayan?kl?l?k a??s?ndan ideal s?cakl??? korumas? amac?yla ek bir so?utucu yerle?tirdik. Ola?anüstü yar?? tasar?m? ve John Cooper Works armas? sayesinde, frenler ve motor d???nda kalan ?zellikler de her zamankinden ?ok daha haval? bir g?rünüme kavu?tu.

FRENLER VE JANTLAR.
content
FRENLER VE JANTLAR.
John Cooper Works, en üst hassasiyet seviyesinde, üst düzey sürü? ve keyif anlam?na gelir. Ancak en yüksek performans, ?zellikle de yüksek h?zla girilen virajlarda kat? bir kontrol ve denge gerektirir. Bu nedenle devasa frenleri bar?nd?rabilecek 18 ve 19 in? hafif ala??m jantlar tasarlad?k. ?ddial? Chili Red rengi ve John Cooper Works armas?yla 4 pistonlu sabit kaliperli frenler, sert virajlar ve seri h?z de?i?imleri i?in ihtiyac?n?z olan durdurma gücünü sunar.
Detaylar
FRENLER VE JANTLAR.

John Cooper Works, en üst hassasiyet seviyesinde, üst düzey sürü? ve keyif anlam?na gelir. Ancak en yüksek performans, ?zellikle de yüksek h?zla girilen virajlarda kat? bir kontrol ve denge gerektirir. Bu nedenle devasa frenleri bar?nd?rabilecek 18 ve 19 in? hafif ala??m jantlar tasarlad?k. ?ddial? Chili Red rengi ve John Cooper Works armas?yla 4 pistonlu sabit kaliperli frenler, sert virajlar ve seri h?z de?i?imleri i?in ihtiyac?n?z olan durdurma gücünü sunar.

ARKA SPOYLER.
content
ARKA SPOYLER.
Sportif John Cooper Works arka spoyler size daha fazla aerodinamik avantaj sunar, sürtünmeyi azalt?r ve otomobilin yola yap??mas?n? sa?layan bast?rma kuvvetini uygular. Her zaman ?ok iyi g?rünüyor olsa da, sizin de fark etmi? oldu?unuz gibi, bu otomobil yaln?zca bunun i?in tasarlanmad?.
Detaylar
ARKA SPOYLER.

Sportif John Cooper Works arka spoyler size daha fazla aerodinamik avantaj sunar, sürtünmeyi azalt?r ve otomobilin yola yap??mas?n? sa?layan bast?rma kuvvetini uygular. Her zaman ?ok iyi g?rünüyor olsa da, sizin de fark etmi? oldu?unuz gibi, bu otomobil yaln?zca bunun i?in tasarlanmad?.

唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源