• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

MINI Cabrio
üSTü A?IK SüRü? KEYF?. YEN? MINI CABRIO

Yeni MINI Cabrio daha fazla heyecan i?in haz?r. Daha g?steri?li tasar?m?, go-kart sürü? hissi ve ak?ll? teknolojisiyle üstü a??k maceralar? bir üst seviyeye ta??yacak. G?rülmeye de?er tasar?m?yla, hayranl?k dolu bak??lar? garanti ediyor. ?nsanlar? ger?ekten ?a??rtmak istersen, MINI Yours ki?iselle?tirme se?enekleri ile yarat?c?l???n? g?sterebilirsin. ?e?itli g?vde renkleri, jant ve i? tasar?m se?enekleri aras?ndan tercihini yap ve tarz?n? ortaya ??kar.

üSTü A?IK SüRü? KEYF?. YEN? MINI CABRIO
Yeni MINI Cabrio daha fazla heyecan i?in haz?r.
Detaylar
üSTü A?IK SüRü? KEYF?. YEN? MINI CABRIO

Yeni MINI Cabrio daha fazla heyecan i?in haz?r.

TERC?HLER?N? KEND?N BEL?RLE.

D??ar?da güzel bir hava varsa bundan en iyi ?ekilde faydalanmak laz?m. H?zl? ve sessiz ?al??an yeni elektrikli tente mekanizmas? sayesinde, sürü? esnas?nda bile 15 saniye i?inde a??larak manzaran?n keyfini ??karman? sa?lar. Ayr?ca ?imdi MINI Yours tente se?ene?i de mevcut. Tente a??l?p kapat?labilir veya rüzgar? hissetmek i?in 40 cm a??kl?k b?rak?larak sunroof olarak da kullan?labilir.

TERC?HLER?N? KEND?N BEL?RLE.
D??ar?da güzel bir hava varsa bundan en iyi ?ekilde faydalanmak laz?m.
Detaylar
TERC?HLER?N? KEND?N BEL?RLE.

D??ar?da güzel bir hava varsa bundan en iyi ?ekilde faydalanmak laz?m.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源