• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

Liberty
Genel ?zellikler
Piaggio Liberty hafif, yüksek tekerlek scooter segmentinde ?ok tercih edilen bir modeldir. Piaggio Liberty, hafif a??rl?kta büyük tekerlekli scooterlar aras?nda rakiplerinden s?yr?l?r.

?zelikler

Liberty 150'de ?n far gidon üzerine yerle?tirilmi?tir. ?n taraftan g?rünen g?vdenin ü?gen g?rüntüsü üst s?n?f büyük tekerlekli Beverly'nin benzeridir. Krome detaylar Liberty'nin tüm aksesuarlar?nda kullan?lm??t?r. ?rne?in; sinyallerde, sele alt?ndaki muhafaza b?lümünde... Ayr?ca büyük ve kolayl?kla okunabilen ara? panelinde kilometre sayac?, yol sayac?, benzin ?l?e?inde krom detaylarla ?evrilmi?tir. Ara? panelinde ayn? zamanda ya? g?stergesi, sinyalle, pratik takvimli bir saat bulunmaktad?r.

Tasar?m

Bu krom detayl? aksesuarlar?nyan? s?ra Liberty'in kalitesini g?steren bir?ok se?kin detay bulunmaktad?r. Arka tutma barlar?, g?vdenin renginde boyanm?? hava deflenkt?rü platformu ve susturucu i?i ?s? kalkan? Liberty'nin modern ayn? zamanda sportif dizayn?n? yans?tmaktad?r. K?sa sele yüksekli?i ( 795 mm 150 cc'de) her boydaki sürücünün rahatl?kla yere de?mesini sa?lar. Selenin boyutu sürücü kadar yolcu i?in de bir avantajd?r. Yolcu koltu?unda outran ki?i rahat bir yolculuk sürmekle beraber, motor yan taraflar?nda bulunan katlanabilir ayakl?klar ve arka tutma barlar? ile kendilerini güvende hissederler.

Teknik Detaylar

Liberty ?ift k?zakl? g?vde ?elikten üretilmi?tir. Hafif ala??ml? on kollu jantlar?, ?nde 15`` ve arkada, etkileyici lastikleriyle, 80/90 ve 100/80 dikkatleri üzerinde toplar. Fren sistemi arkada 140 mm kampanal? fren ile ?nde 240 mm disk ile güveni artt?rmaktad?r. ?n ve arka diskler ?ift pistonlu yüzen kaliperler yoluyla frenlenir. Bu gü?lü frenleme sistemi, k?sa mesafeli durumlarda frenlemeyi garantiler. 4 zamanl?, hava ile so?utmal? 150 cc motora sahiptir. Bu azimli karakteri ve ?ehir trafi?i i?indeki h?zl?l???yla Liberty'nin becerisini, hem ?ehir i?i yolculuklar?n?n hem de uzun yolculuklar i?in ideal bir scooter oldu?unu kan?tlamaktad?r.Liberty 150'de depo hacmi 7 litredir. Bu inan?lmaz ekonomik motor sayesinde daha once hi? olmad??? kadar uzun mesafeli yolculuklar yap?lmas?n? sa?lar.

Genel ?zellikler
Piaggio Liberty hafif, yüksek tekerlek scooter segmentinde ?ok tercih edilen bir modeldir. Piaggio Liberty, hafif a??rl?kta büyük tekerlekli scooterlar aras?nda rakiplerinden s?yr?l?r.
Detaylar
Genel ?zellikler

Piaggio Liberty hafif, yüksek tekerlek scooter segmentinde ?ok tercih edilen bir modeldir. Piaggio Liberty, hafif a??rl?kta büyük tekerlekli scooterlar aras?nda rakiplerinden s?yr?l?r.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源