• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

GTV “Vie Della Moda”
?zellikler
Yepyeni rengiyle GTV ``Vie della Moda`` bugüne kadar üretilmi? en yüksek silindir hacimli Vespalar?n en son versiyonudur. Ayr?ca ??kl???yla tüm 300 cc silindir hacimli motorlar?n yeni g?zdesi olaca?? kesin. ?zel ve sofistike renk se?ene?i ile sunulan yeni GTV ``Vie della Moda`` vintage Vespalar?n formlar?n? vurgulamaktad?r.

?zellikler

GTV ``Vie della Moda`` elektronik enjeksiyonlu ve Euro3 uyumlu ultra-modern ve gü?lü 300 cc s?v? so?utmal? 4 valfl? motoru ile yak?t tüketimini ve emisyonlar? ?nemli ?l?üde kontrol eden yak?t enjeksiyonunun kullan?m? sayesinde, rakipsiz bir esneklik ve duyarl?l?k g?sterir.

Tasar?m

GTV'nin ?n ?amurlu?unda bulunan far eski Vespa'lar? hat?rlatmaktad?r. Gidon da ayn? ?ekilde-eski Vespalar?n basit, a??ktaki metal borusu ?imdi Vespa GTV ``Vie della Moda``da yeniden kar??m?za ??karak, günümüzün motosikletlerinde g?rülen trendi yans?t?yor. ?ki ki?ilik ??k ve rahat selesi orijinal Vespalardaki gibi iki ayr? oturma yerine b?lünmü?tür, ??k borular ise siluetini vurgulamaktad?r. Bu ?zels eri i?in se?ilen k?pk?rm?z? sele, Vespa GTV ``Vie della Moda`` i?in ?zel olarak geli?tirilen ??k erik rengi ile uyum sa?lamaktad?r. Art?k krom kaplama olan be? ispitli tekerlekler de ``Vie della Moda``ya y?nelik ekstra ?zel bir dokunu?tur.

Teknik Detaylar

Art?r?lm?? motor performans?, ?ehir i?i sürü? a??s?ndan ?nemli olan kalk?? ve h?zlanmada azami performans sunmak üzere dizayn edildi. Elektrik enjeksiyon ve s?v? so?utmal? 4 valfl? tek silindirli Quasar silindir hacmi, hem ?ap (art?k 75 mm) hem de strokda (63 mm) art?? sayesinde art?k 278 cc. ?asinin sa?laml???na ilaveten Vespa GTV ``Vie della Moda``, ?nde 120/70 ve arkada 130/70 ebatl? lastiklere sahip 12`` tekerlekli ?asi ortaya koymakta.

?zellikler
GTV ``Vie Della Moda`` ?zelliklerini incelemek i?in t?klay?n.
Detaylar
?zellikler

GTV ``Vie Della Moda`` ?zelliklerini incelemek i?in t?klay?n.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源