• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

Yeni Ford Kuga
Ford Kuga yepyeni 1.5L EcoBoost motor ile gelen otomatik ?anz?man se?ene?i, ak?ll? teknolojileri, ak?ll? 4x4 ?eki? sistemi, sportif d?? tasar?m? ve geni? i? hacmi ile bir SUV ara?tan beklentinizi yeniden belirleyecek.

Ak?ll? D?rt Tekerlekten ?eki? sistemi her türlü yol ve arazi ko?uluna hemen uyum sa?l?yor, Aktif ?ehir ??i Güvenlik Sistemi dü?ük h?zlarda ?arp??man?n ?nlenmesi i?in otomatik fren uyguluyor,

Ford SYNC sistemi yaz?l? mesajlar? sesli okuyor, ayn? zamanda ellerinizi kullanman?za gerek kalmadan müzi?i y?netmek, telefon g?rü?melerinizi yapmak gibi pek ?ok i?leme olanak sa?l?yor.

“Ak?ll? Bagaj Kapa??``; segmentinde ellerinizi kullanmadan bagaj kapa??n? a??p kapatmay? sa?layan ``ak?ll? bagaj kapa??`` ?zelli?ini sunan ilk marka olmaktan da gurur duyuyoruz.

Elleriniz doluyken bile kolayca y?netilen bu sistemde yapman?z gereken, aya??n?z? tamponun alt?na g?türerek hareket ettirmeniz. Bagaj kapa?? a??lacak ya da kapanacakt?r.

De?i?ken ko?ullarda sa?lanan güven

Mevcut ak?ll? D?rt Tekerlekten ?eki? Sistemi (AWD); ?slak, kuru veya buzlu ko?ullarda ve de?i?ken arazide ne seviyede yol tutu?u, viraj dengesi ve tepki hassasiyeti gerekti?ini belirleyebilir. Teknoloji ak?ll? oldu?u i?in gereksinimlere ba?l? olarak ?n veya arka akstan ?eki? sa?layabilir. Ayr?ca 'iste?e ba?l? tork' ile sistem, güvenli ve ?abas?z sürü? deneyimi i?in ola?anüstü kontrol ve yüksek verimlilik sa?lar.

Ford Kuga yepyeni 1.5L EcoBoost motor ile gelen otomatik ?anz?man se?ene?i, ak?ll? teknolojileri, ak?ll? 4x4 ?eki? sistemi, sportif d?? tasar?m? ve geni? i? hacmi ile bir SUV ara?tan beklentinizi yeniden belirleyecek.
Detaylar

Ford Kuga yepyeni 1.5L EcoBoost motor ile gelen otomatik ?anz?man se?ene?i, ak?ll? teknolojileri, ak?ll? 4x4 ?eki? sistemi, sportif d?? tasar?m? ve geni? i? hacmi ile bir SUV ara?tan beklentinizi yeniden belirleyecek.

Detaylar
?? Tasar?m
?arp?c? i?-d?? dizayn ve son derece modern bir tasar?m.

?dün vermeyen performans ve üstün verimlilik.

Etkileyici ak?ll? ?zellikler ve teknolojiler.

?stemedi?iniz kadar pratik, esnek ve yard?mc? ?zellik...

Ba?kalar?n?n engel g?rdü?ü yerde siz f?rsat g?rüyorsan?z,

Yeni Ford Kuga'yla engelleri a?maya haz?r olun.

Kuga'n?n ?a?da? kabini, premium d??eme ve detaylara sahip. Hatlar? vurgulanm?? sportif koltuklar, yumu?ak dokunu?lu ara? paneli, ?zgün konsol ile mükemmel ayr?nt?lara sahip dü?meler, ve kumandalar usta bir i??ili?in ?zenli ürünüdür.

?? Tasar?m
Kuga'n?n ?a?da? kabini, premium d??eme ve detaylara sahip.
Detaylar
?? Tasar?m

Kuga'n?n ?a?da? kabini, premium d??eme ve detaylara sahip.

Detaylar
Teknik ?zellikler
Teknik ?zellik
Teknik ?zellikler
Ford Kuga teknik ?zelliklerini incelemek i?in t?klay?n.
Detaylar
Teknik ?zellikler

Ford Kuga teknik ?zelliklerini incelemek i?in t?klay?n.

?ndir
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源