• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

Ford Fiesta

Ford Fiesta yenilenmi? modern tarz?n? günün en ileri teknolojileriyle bir araya getiriyor; t?pk? yepyeni bir ak?ll? telefon gibi...

Ve gününüzü en iyi ?ekilde de?erlendirmenize yard?mc? olmak amac?yla geli?tirilmi? pek ?ok teknolojik ?zelli?i size sunuyor.

?rne?in, Fiesta ile sunulan sunulan Ford SYNC sayesinde Türk?e sesli komutlarla USB ya da MP3/iPod? ayg?t?n?zdan bir müzik par?as?n? se?ebilir veya Bluetooth üzerinden sisteme entegre cep telefonunuzdan ?alabilirsiniz. Sistem, yaln?zca sesinizi kullanarak telefonla arama yapman?za ve gelen ?a?r?lar? yan?tlaman?za olanak tan?r. Aileniz ve arkada?lar?n?zla ileti?iminizi yoldayken de sürdürebilmeniz i?in yaz?l? mesajlar?n?z? bile size sesli olarak okur.

Sahip oldu?u yenilik?i teknolojiler sayesinde Fiesta her yolculu?unuzda size güvenli, rahat, zevkli ve e?lenceli bir seyir sunuyor.

Ford Fiesta yenilenmi? modern tarz?n? günün en ileri teknolojileriyle bir araya getiriyor; t?pk? yepyeni bir ak?ll? telefon gibi... Ve gününüzü en iyi ?ekilde de?erlendirmenize yard?mc? olmak amac?yla geli?tirilmi? pek ?ok teknolojik ?zelli?i size sunuyor.
Detaylar

Ford Fiesta yenilenmi? modern tarz?n? günün en ileri teknolojileriyle bir araya getiriyor; t?pk? yepyeni bir ak?ll? telefon gibi... Ve gününüzü en iyi ?ekilde de?erlendirmenize yard?mc? olmak amac?yla geli?tirilmi? pek ?ok teknolojik ?zelli?i size sunuyor.

Detaylar
?? Tasar?m
Ola?anüstü bir ferahl?k hissi uyand?ran i? hacim, cep telefonu tasar?m?n? and?ran bir ?n konsol ile son derece ??k bir g?rüntüye sahip. Ortaya ??kan sonu?, her y?nden benzersiz bir i? mekan ve ayr?nt?larda g?rülen e?siz bir incelik! üstelik, i? hacimde kullan?lan estetik i? ayd?nlatma paketi ile, ?zenle tasarlanan bir dizi renk ve kuma? bir araya gelerek davetkar ve konforlu bir kabin ortam? yarat?l?yor.
Ola?anüstü bir ferahl?k hissi uyand?ran i? hacim, cep telefonu tasar?m?n? and?ran ?n konsol ile son derece ??k bir g?rünüme sahip. Ortaya ??kan sonu?, her y?nden benzersiz bir i? mekan ve ayr?nt?larda g?rülen e?siz bir incelik! üstelik, i? hacimde kullan?lan estetik i? ayd?nlatma paketi ile ?zenle tasarlanan renk ve kuma? kombinasyonlar? bir arada davetkar ve konforlu bir kabin ortam? yarat?yor.

?nsan Otomobil Arabirimi (HMI)
Orta konsol, ?a?da? tarz? ve yenilik?i teknolojisi günümüzün cep telefonlar?na e?, son derece geli?mi? ve ?ok fonksiyonlu bir birim. Son derece ileri bir teknolojinin kullan?ld??? bu kumanda merkezi, arac?n?zdaki bütün sistemlere hakim olman?z? sa?l?yor; gereken her fonksiyon, sürücü g?rü? alan?n hemen yan?nda yer alan ekranda g?steriliyor. G?zünüzü yoldan ay?rmak istemedi?iniz zaman da fonksiyonlar?n bir?o?unu direksiyon üzerindeki dü?melerle kontrol edebiliyorsunuz.

?? Tasar?m
Ola?anüstü bir ferahl?k hissi uyand?ran i? hacim, cep telefonu tasar?m?n? and?ran bir ?n konsol ile son derece ??k bir g?rüntüye sahip. Ortaya ??kan sonu?, her y?nden benzersiz bir i? mekan ve ayr?nt?larda g?rülen e?siz bir incelik! üstelik, i? hacimde kullan?lan estetik i? ayd?nlatma paketi ile, ?zenle tasarlanan bir dizi renk ve kuma? bir araya gelerek davetkar ve konforlu bir kabin ortam? yarat?l?yor.
Detaylar
?? Tasar?m

Ola?anüstü bir ferahl?k hissi uyand?ran i? hacim, cep telefonu tasar?m?n? and?ran bir ?n konsol ile son derece ??k bir g?rüntüye sahip. Ortaya ??kan sonu?, her y?nden benzersiz bir i? mekan ve ayr?nt?larda g?rülen e?siz bir incelik! üstelik, i? hacimde kullan?lan estetik i? ayd?nlatma paketi ile, ?zenle tasarlanan bir dizi renk ve kuma? bir araya gelerek davetkar ve konforlu bir kabin ortam? yarat?l?yor.

Detaylar
Bro?ür
Bro?ür
Bro?ür
Ford Fiesta Bro?ürünü incelemek i?in t?klay?n.
Detaylar
Bro?ür

Ford Fiesta Bro?ürünü incelemek i?in t?klay?n.

?ndir
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源