• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

Ford EcoSport
??k, Gü?lü ve Sportif Tasar?m

Bir otomobilden bekledi?iniz her ?ey ve ?ok daha fazlas?…

??te kar??n?zda Yeni Ford Focus!

Etkileyici tasar?m?, fark yaratan karakteri ve ?arp?c? detaylar? onu bamba?ka bir boyuta ta??yor. Yeni Ford Focus, sahip oldu?u e?siz teknolojiler ve geli?mi? sürücü destek sistemleriyle kusursuz sürü? deneyimi sunuyor.

E?siz teknolojiler parma??n?z?n ucunda

Yeni Ford Focus, daha ?nce ya?amad???n?z bir sürü? deneyimi sunuyor. Son derece etkileyici, geli?tirilmi? ileri Sürücü Destek Teknolojileri, Yeni Ford Focus’la sunulmaya ba?l?yor. Geli?tirilmi? Adaptif H?z Kontrol Sistemi, ?erit Hizalama Sistemi ve Aktif Park Asistan? gibi teknolojileriyle Yeni Focus, konforu ve güvenli?i ayn? anda ya?at?yor. Bu ak?ll? ve teknolojik sistemler arac?n?z?n h?zlanmas?na, fren yapmas?na, hatta direksiyonun kumanda edilmesine yard?mc? oluyor.

Bu dinamik ve zahmetsiz teknolojileri deneyimledikten sonra daha ?nce nas?l ara? kulland???n?za ?a??racaks?n?z.

Ba?lant?da kal?n

Türk?e sesli komut ?zellikli SYNC 3 Ara? ??i Bilgi ve E?lence Sistemi, telefon g?rü?melerinizi ve otomobilinizin e?lence sistemi kontrollerini ellerinizi direksiyondan ?ekmeden yapman?za olanak sa?l?yor. B?ylece Yeni Focus ile ge?irece?iniz her an? unutulmaz yap?yor.

Ford ve Yap? Kredi i? birli?i sayesinde dünyada ilk kez bir otomobil, online bankac?l?k hizmetlerinin kullan?lmas?n? sa?l?yor. Yap? Kredi Mobil Uygulamas? ve Ford SYNC 3 birlikte ?al???yor. Bu sayede Ford kullan?c?lar? ATM ararken, Yap? Kredi ?a?r? Merkezi’ne ula?maya ?al??t?klar?nda ya da piyasa bilgilerini ??renmek istediklerinde tüm bu i?lemleri yolculuklar?na ara vermeden, Türk?e komutlar ile ger?ekle?tirebiliyor.

Yeni EcoSport tam anlam?yla bir SUV ve kesinlikle bir dayan?kl?l?k duygusu uyand?r?yor. Keskin hatlar? ve zarif, modern g?rünümü bu arabay? ??k ve sofistike hale getirerek gitti?i her yerde fark yarat?yor.
Detaylar

Yeni EcoSport tam anlam?yla bir SUV ve kesinlikle bir dayan?kl?l?k duygusu uyand?r?yor. Keskin hatlar? ve zarif, modern g?rünümü bu arabay? ??k ve sofistike hale getirerek gitti?i her yerde fark yarat?yor.

Detaylar
?? Tasar?m
Onunla en verimli ?a??n?z? ya?ayacaks?n?zYeni Ford Focus, 6 ileri manuel ve 6 veya 8 ileri otomatik ?anz?man se?enekleriyle geliyor. Bu ?anz?manlar ola?anüstü motor performans? sunarken ayn? anda yüksek yak?t tasarrufu da sa?l?yor. Yeni Focus’un d?? tasar?m?ndaki atletik ve aerodinamik yap? verimlili?i en üst noktaya ta??yor.

Hi? olmad???n?z kadar güvendesinizAk?ll? teknolojiler ve sürü? destek sistemleriyle donalt?m?? Yeni Focus, tüm sürü? ko?ullar?nda güven veriyor. Yaya ve Bisikletli Alg?lama ?zellikli ?arp??ma ?nleme Yard?mc?s?, muhtemel bir risk an?nda sizi uyar?yor ve zaman?nda tepki veremezseniz sizin yerinize fren yaparak olas? bir tehlikeyi ?nlüyor. B?ylece hem kendinizi ve ailenizi hem de yayalar? korumak i?in size destek oluyor.

?? Tasar?m
Yeni Ford EcoSport’ta bulunan ?zelliklerin her biri yolculuklar?n?z?n daha keyifli ve güvenli olmas?n? sa?lamak i?in tasarlanm??t?r.
Detaylar
?? Tasar?m

Yeni Ford EcoSport’ta bulunan ?zelliklerin her biri yolculuklar?n?z?n daha keyifli ve güvenli olmas?n? sa?lamak i?in tasarlanm??t?r.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源