• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

Ford C-MAX ve Grand C-MAX
Kinetik tasar?m felsefesiyle ?ekillenen Ford C-MAX ailesi, kullan?c?lar?n?n ihtiya?lar?na g?re iki farkl? g?vde se?ene?i sunuyor: sportif be? koltuklu C-MAX ya da fonksiyonel yedi koltuklu Grand C-MAX.

Yeni nesil ileri teknoloji motor se?enekleri ile daha fazla performans ve s?n?f?n?n lideri sürü? dinamikleri, bir?o?u MPV segmentine ?ncülük eden yeni teknolojiler ile fonksiyonellik ve rahatl?k C-MAX ile hayat?n?za giriyor. Size sadece hangi C-MAX’i istedi?inize karar vermek kal?yor.

C-MAX'de sunulan iki model de, Ford Kinetik Tasar?m’la bi?imlendirilen ??k ?zelliklere sahiptir.

?ne ??kan ?zgün nitelikleri sayesinde farkl? yer ve fonksiyonellik ihtiya?lar?n?n yan?t? olan iki C-MAX modeli, ?ok Kullan?m Ama?l? (MAV) ara?lar?n ayn? zamanda hem ?ekici, hem de yak?t? tasarruflu kullanan performansa sahip olabildiklerini ortaya koyuyor.

Kinetik tasar?m felsefesiyle ?ekillenen Ford C-MAX ailesi, kullan?c?lar?n?n ihtiya?lar?na g?re iki farkl? g?vde se?ene?i sunuyor: sportif be? koltuklu C-MAX ya da fonksiyonel yedi koltuklu Grand C-MAX.
Detaylar

Kinetik tasar?m felsefesiyle ?ekillenen Ford C-MAX ailesi, kullan?c?lar?n?n ihtiya?lar?na g?re iki farkl? g?vde se?ene?i sunuyor: sportif be? koltuklu C-MAX ya da fonksiyonel yedi koltuklu Grand C-MAX.

Detaylar
?? Tasar?m
Rahat, esnek ve tam katlanabilen koltuklar

Yeni C-MAX, tam katlanarak maksimum alan sa?layan ü? ba??ms?z arka koltu?u ile be? ki?ilik bir ailenin rahat?a s??abilece?i yüksek bir konfor sunuyor. Esnek 7 koltuklu Grand C-MAX’te ise ikinci s?ran?n orta koltu?u kolayl?kla d?? koltu?un i?ine katlanarak, ikinci s?radan ü?üncü s?raya bir koridor olu?mas?na imkan veriliyor. 2+2+2 oturma düzeninden 7 ki?ilik düzene saniyeler i?inde ge?erken dilerseniz tüm koltuklar? da düz bir zemin olacak ?ekilde katlayabilir ve daha geni? bir yükleme alan? elde edebilirsiniz.

Her a??dan kolay eri?im

Benzersiz kayar arka kap?lar, yolcular?n?z?n araca binmesini ve ara?tan inmesini kolayla?t?r?r. Bu ak?ll? tasar?m dar park alanlar?nda kap?lar?n di?er ara?lara veya duvarlara ?arpmas?n? da ?nler.
Grand C-MAX'te ikili kayar arka kap?Yeni ü? kollu direksiyon simidi ve ?s?tmal? direksiyon simidi se?ene?i.

Daha fonksiyonel ve ergonomik ü? kollu direksiyon tasar?m?

Yeni ü? kollu direksiyon tasar?m?, ergonomik dü?me ve kontrolleri beraberinde getiriyor. Tüm kumanda dü?meleri ve kollar rahat kullan?m?z i?in yeniden ?ekillendirilmi?tir. Yeni tasar?m ile g?sterge panelinin g?rünürlü?ü de art?r?lm??t?r.

Anahtars?z demek, zahmetsiz demektir

Ford Anahtars?z Giri? ve ?al??t?rma Sistemi sayesinde anahtar? cebinizden ya da ?antan?zdan ??karman?za gerek kalmadan arac?n?z? a?ar ve kilitlersiniz.
Ford ?al??t?rma Dü?mesi ile dü?meye basarak ?al??t?rma.

Araban?z? tek bir dü?meye dokunarak ?al??t?r?n

Art?k anahtar?n?z? kullanman?za gerek yok. Debriyaj? (ya da otomatik modellerde fren pedal?n?) bas?l? tutarken Ford Power ?al??t?rma Dü?mesi'ne bast???n?zda, motor ?al??maya ba?lar.
Ford MyKey ile kayg?s?z ara? payla??m?.

Ford MyKey? ile s?n?rlar? belirleyin

Ford MyKey?, ara? sahiplerinin yedek anahtar? programlayarak, arac?n fonksiyonlar?n? bu anahtar kullan?ld???nda s?n?rlayan bir sistemdir. Bu teknoloji sayesinde dilerseniz arac?n?z?n üst h?z limitini belirler, ?srarl? emniyet kemeri uyar?s? koyar, hatta müzik sisteminin maksimum ses yüksekli?ini bile s?n?rlayabilirsiniz. Araban?z? bir arkada??n?za ya da ailenizin bir üyesine ?dün? verdi?inizde size g?nül rahatl??? sa?lar.

?? Tasar?m
Yeni C-MAX, tam katlanarak maksimum alan sa?layan ü? ba??ms?z arka koltu?u ile be? ki?ilik bir ailenin rahat?a s??abilece?i yüksek bir konfor sunuyor. Esnek 7 koltuklu Grand C-MAX’te ise ikinci s?ran?n orta koltu?u kolayl?kla d?? koltu?un i?ine katlanarak, ikinci s?radan ü?üncü s?raya bir koridor olu?mas?na imkan veriliyor.
Detaylar
?? Tasar?m

Yeni C-MAX, tam katlanarak maksimum alan sa?layan ü? ba??ms?z arka koltu?u ile be? ki?ilik bir ailenin rahat?a s??abilece?i yüksek bir konfor sunuyor. Esnek 7 koltuklu Grand C-MAX’te ise ikinci s?ran?n orta koltu?u kolayl?kla d?? koltu?un i?ine katlanarak, ikinci s?radan ü?üncü s?raya bir koridor olu?mas?na imkan veriliyor.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源