• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

BMW X7
Lükste yeni bir boyut

D?? Tasar?m
?ki aksta haval? yaylar ve elektronik olarak kumanda edilen amortis?rlü Adaptif süspansiyon standart olarak sunulurken Integral Aktif Direksiyon ve aktif sal?n?m dengesi ?zelli?iyle Executive Drive Pro opsiyoneldir.

Ara? standart olarak 20 in? hafif ala??m jantlarla sunulurken, opsiyonel olarak 21 ve 22 in? hafif ala??m jantlar da mevcuttur.

M Sport diferansiyel BMW X7 M50d’de (ortalama yak?t tüketimi: 7.4 – 7.0 l/100 km; ortalama CO2 emisyonu: 193 – 185 gr/km) standart, BMW X7 xDrive50i (ortalama yak?t tüketimi: 11,4 l/100 km; ortalama CO2 emisyonu: 261 gr/km) ve BMW X7 xDrive40i’de (ortalama yak?t tüketimi: 9,0 – 8,7 l/100 km; ortalama CO2 emisyonu: 205 – 198 gr/km) opsiyonel olarak sunulur.

Opsiyonel Off-Road paketinde bir dü?meye bas?larak xSand, xGravel, xRocks ve xSnow sürü? modlar? aras?ndan se?im yap?labilir.

D?? Tasar?m
?ki aksta haval? yaylar ve elektronik olarak kumanda edilen amortis?rlü Adaptif süspansiyon standart olarak sunulurken Integral Aktif Direksiyon ve aktif sal?n?m dengesi ?zelli?iyle Executive Drive Pro opsiyoneldir.
Detaylar
D?? Tasar?m

?ki aksta haval? yaylar ve elektronik olarak kumanda edilen amortis?rlü Adaptif süspansiyon standart olarak sunulurken Integral Aktif Direksiyon ve aktif sal?n?m dengesi ?zelli?iyle Executive Drive Pro opsiyoneldir.

Detaylar
?? Tasar?m
Lükste yeni bir boyut sunan ilk BMW X7, bir Spor Aktivite Arac?’ndan beklenen lüks duru?, ?zgün yap? ve ferahl?k gibi ?zellikleri ?eviklik ve ?ok y?nlülük ile birle?tiriyor.

?imdiye kadarki en büyük BMW X modeli olan arac?n uzunlu?u 5.151 mm, geni?li?i 2.000 mm, yüksekli?i 1.805 mm, aks aral??? ise 3.105 mm’dir. Belirgin ve net tasar?m dili gü?lü, dikkat ?ekici ?n b?lüme, geni? camlara, yerden yüksekli?e, uzun tavan ?izgisine ve iki par?al? bagaj kapa??na yans?t?lm??t?r. ?zel detaylar aras?nda krom ??eler yer almaktad?r. Ara?ta LED farlar standart olarak sunulurken, BMW Laserlight opsiyoneldir.

ü? koltuk s?ras?yla geni? i? hacim sunan ara? standart olarak yedi koltukludur. Orta s?ra opsiyonel olarak iki ba??ms?z comfort koltukla da tercih edilebilir. ü?üncü s?rada konfordan ?dün vermeyen kol dayamalar?, bardak tutucular ve USB portlar?yla eksiksiz bir alan mevcuttur. Tüm koltuklar elektrikli olarak ayarlanabilir ve standart olarak Vernasca deri d??emeyle sunulur. Bagaj kapasitesi 326 litreden maksimum 2.120 litreye geni?letilebilir.

Sunulan Design Pure Excellence, M Sport paket ve modele ?zgü BMW Individual ?zellikleri titizlikle dü?ünülmü? ki?iselle?tirme ??elerini i?erir.
Ara?ta standart olarak d?rt b?lgeli otomatik klima kumandas?, ortam ayd?nlatmas? ve ü? par?al? panoramik cam tavan yer al?r. Opsiyonel olarak ise be? b?lgeli otomatik klima kumandas?, ?zel Esansl? Ortam ?klimlendirme, Panorama cam tavan / Led I??kl?, cam uygulamal? kontroller, Bowers & Wilkins Diamond Surround Ses Sistemi ve Profesyonel arka koltuk e?lence sistemi sunulur.

Son teknoloji sürü? asistan sistemleri aras?nda geli?mi? Dur & Kalk i?levine sahip Aktif Cruise Control, Direksiyon ve ?erit kontrol asistan? ?zellikli Profesyonel Sürü? Asistan?, ?erit De?i?tirme Uyar?s? ve ?erit Terk Uyar?s? ile yandan ?arpma korumas?yla ?eritte Tutma Yard?m? yer al?r. Di?er ?zellikler aras?nda ka??nma deste?i, arkadan akan trafik uyar?s?, ?ncelik uyar?s? ve Yanl?? y?n uyar?s? yer al?rken ayn? zamanda BMW Head-Up Display’in en son nesli ve Acil Durum Asistan? da sunulur. Geri G?rü? Kameras? ve Geri Vites Asistan? standart olmak üzere Park Asistan? da ara?ta sunulan ?zellikler aras?nad?r.

BMW ??letim Sistemi 7.0 ile birlikte BMW Live Cockpit Professional standart olarak sunulur. G?sterge panelinde her biri ?apraz 12,3 in? boyutunda tam dijital g?sterge paneli ve Kontrol Ekran? bulunur. BMW ??letim Sistemi 7.0 dokunmatik ekran, iDrive Butonu, direksiyon dü?meleri, ses kontrolü ve harekete duyarl? kontrol sayesinde sezgisel ve multimodal kullan?m? mümkün k?lar.

BMW Intelligent Personal Assistant, dijital yard?mc? sürücü ve ara? uzman? g?revini üstlenir ve ara? i?i deneyimi harekete ge?irir. Do?al ses komutlar?yla kullan?l?r. BMW Digital Key, araca eri?im ve motor ?al??t?rma i?in mü?terilerin kendi ak?ll? telefonlar?n? kullanmalar?na izin verir. Uzaktan Yaz?l?m Yükseltme, ara? fonksiyonlar?n?n ?ebeke sinyali üzerinden ger?ekle?tirilmesini sa?lar.

?? Tasar?m
Lükste yeni bir boyut sunan ilk BMW X7, bir Spor Aktivite Arac?’ndan beklenen lüks duru?, ?zgün yap? ve ferahl?k gibi ?zellikleri ?eviklik ve ?ok y?nlülük ile birle?tiriyor.
Detaylar
?? Tasar?m

Lükste yeni bir boyut sunan ilk BMW X7, bir Spor Aktivite Arac?’ndan beklenen lüks duru?, ?zgün yap? ve ferahl?k gibi ?zellikleri ?eviklik ve ?ok y?nlülük ile birle?tiriyor.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源