• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

BMW X4
KARAKTER?N? G?ZLER ?NüNE SERER.
Tasar?m

?lgi Oda??.

D?? Tasar?m
BMW X4 modelinin ba??ms?z ki?isel g?rünümü daha ilk bak??ta dikkati ?eker. ?arp?c? ?n tasar?m; sa?lam duru?u, gü?lü b?brek ?zgaralar? ve geni? hava giri?leri ile ?n plana ??kar. Yerle?ik ?ift yuvarlak farlar opsiyonel olarak tamamen LED teknolojisiyle de sunulur.

Sportif tampon, son derece kasl? g?rünüme sahip ?amurluk davlumbazlar? ve geni? omuz ?izgisi, bu spor aktivite coupé otomobilin X genlerini daha da vurgular. Yandan bak?ld???nda, coupé tavan ?izgisinin dinamik ?izgileri ve tipik iki par?al? k?vr?m ?izgisi ?n plana ??kar. Arkada gü?lü bir ?ekilde bi?imlendirilmi? tamponlar ve LED lambalar otomobilin oranlar?n? kesin bir bi?imde tamamlar.

D?? Tasar?m
BMW X4 modelinin ba??ms?z ki?isel g?rünümü daha ilk bak??ta dikkati ?eker. ?arp?c? ?n tasar?m; sa?lam duru?u, gü?lü b?brek ?zgaralar? ve geni? hava giri?leri ile ?n plana ??kar. Yerle?ik ?ift yuvarlak farlar opsiyonel olarak tamamen LED teknolojisiyle de sunulur.
Detaylar
D?? Tasar?m

BMW X4 modelinin ba??ms?z ki?isel g?rünümü daha ilk bak??ta dikkati ?eker. ?arp?c? ?n tasar?m; sa?lam duru?u, gü?lü b?brek ?zgaralar? ve geni? hava giri?leri ile ?n plana ??kar. Yerle?ik ?ift yuvarlak farlar opsiyonel olarak tamamen LED teknolojisiyle de sunulur.

Detaylar
?? Tasar?m
BMW X4'ün yükseltilmi? koltuk konumu ?zel ve sade tasar?ma sahip i? mekan?n kusursuz g?rünümünü ortaya ??kar?r. Standart olarak yer alan spor deri direksiyon ve sportif vites se?im kolu hemen fark edilen dinamik bir izlenim yarat?r.

G?sterge panelinin nefes kesen formu ve geni? Kontrol Ekran?, sürücünün hareketin merkezinde olmas?n? sa?lar. BMW X4'ün i? mekan? ferah ve sade bir tasar?ma sahiptir. Arka koltuk s?ras? iki koltuklu gibi (coupé karakterini koruyarak) g?rünse de bol miktarda ba? alan? ve ü? yolcu i?in geni? alan sunar.

?? Tasar?m
BMW X4'ün yükseltilmi? koltuk konumu ?zel ve sade tasar?ma sahip i? mekan?n kusursuz g?rünümünü ortaya ??kar?r. Standart olarak yer alan spor deri direksiyon ve sportif vites se?im kolu hemen fark edilen dinamik bir izlenim yarat?r.
Detaylar
?? Tasar?m

BMW X4'ün yükseltilmi? koltuk konumu ?zel ve sade tasar?ma sahip i? mekan?n kusursuz g?rünümünü ortaya ??kar?r. Standart olarak yer alan spor deri direksiyon ve sportif vites se?im kolu hemen fark edilen dinamik bir izlenim yarat?r.

Detaylar
Adaptif LED Farlar

Adaptif LED Farlar tamamen LED teknolojisi i?eren k?sa ve uzun huzmeli farlar? ve sinyal lambalar?n? i?erir.

Karakteristik LED gündüz farlar? üzerine belirgin bi?imde yerle?tirilen LED sinyal lambalar? tipik BMW’ye ?zgü ü? boyutlu ???k tüplerinden ayd?nlatma sa?lar. Adaptif LED Farlar ayn? zamanda Elektrokrom Uzun Far Fonksiyonuna, LED sis farlar?na, viraj lambalar?na ve yolun en iyi ?ekilde ayd?nlat?labilmesi ve geceleri otomobil sürerken g?rü? kabiliyetini gündüz kadar rahat hale getirmek i?in optimize edilmi? de?i?ken ???k kontrollü Adaptif Farlara sahiptir.

Adaptif LED Farlar

Adaptif LED Farlar tamamen LED teknolojisi i?eren k?sa ve uzun huzmeli farlar? ve sinyal lambalar?n? i?erir.

Detaylar
Harman Kardon Surround Ses Sistemi

Harman Kardon Surround Ses Sistemi, herhangi bir konser salonuyla yar??acak bir dinleme deneyimi sunar. 600 W ??k?? ve bireysel olarak se?ilebilir dengeleyici ile dengeleyici dijital amfi, mükemmel, kaliteli ses sa?lar.

Yedi orta aral?k, yedi yüksek frekansl? hoparl?r ve iki merkezi bas olmak üzere toplam 16 hassas ayarl? hoparl?r, otomobil i?indeki akusti?i vurgularken, ?n kap? panelleri üzerinde yer alan alüminyum ‘harman/kardon’ yaz?s? ses kalitesine g?rsel bir katk?da bulunur.

Harman Kardon Surround Ses Sistemi

Harman Kardon Surround Ses Sistemi, herhangi bir konser salonuyla yar??acak bir dinleme deneyimi sunar. 600 W ??k?? ve bireysel olarak se?ilebilir dengeleyici ile dengeleyici dijital amfi, mükemmel, kaliteli ses sa?lar.

Detaylar
Ortam

Ayr?cal?kl? i? mekan, benzersiz surround ses ve ola?anüstü bir ferahl?k duygusuyla, BMW X4’ün ortam? en yüksek beklentilere bile yan?t verir. Ki?isel zevkinize ba?l? olarak en yüksek kalitede ah?ap kaplamalar veya haval? metal se?enekleri ile ek bir stil kazand?rabilirsiniz.

?ste?e ba?l? iki b?lgeli otomatik kliman?n ?n ve üst k?sm? Siyah Panel g?rünümüne sahiptir. Etkileyici kontrast diki?leri ile deri d??eme se?enekleri bireysel atmosferi tamamlar. ?? ayd?nlatmay? ruh halinize uyumlu hale getiren iki renkli ortam ?????, opsiyonel ayd?nlatma paketinin bir par?as?n? olu?turur. Ayn? zamanda ?nde ve arkada okuma lambalar? ile sürücü ve ?n yolcu b?lümünde ???kl? makyaj aynalar?n? ve ayak bo?lu?u lambalar?n? da i?erir. Bu paket ayn? zamanda ??k?? lambas? ve d?? kap? kollar?nda ?evre ???klar?n? da kapsar.

Ortam

Ayr?cal?kl? i? mekan, benzersiz surround ses ve ola?anüstü bir ferahl?k duygusuyla, BMW X4'ün ortam? en yüksek beklentilere bile yan?t verir. Ki?isel zevkinize ba?l? olarak en yüksek kalitede ah?ap kaplamalar veya haval? metal se?enekleri ile ek bir stil kazand?rabilirsiniz.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源