• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

BMW X2
B?R SONRAK? G?REV.

D?? ?zellikler
X2’nin donan?m k?sm?nda di?er modellerde oldu?u gibi zengin se?enekler bizi kar??l?yor. 17 ile 20 in? aras?nda de?i?iklik g?steren jantlar, paket se?ene?ine g?re de?i?en tampon ve g?vde par?alar? d?? b?lümde bu yeni modelin ?ne ??kanlar? aras?nda.

BMW X2’nin ?n taraf?nda yer alan LED farlar BMW’nin gelecekteki tasar?m dilinin ipu?lar?n? i?eriyor. ?n k?s?mda tercih edilen geni? tampon ve 3D efektli 21 in?‘lik jantlar BMW X2’nin oldu?undan büyük g?rünmesindeki en büyük etmenler aras?nda yer al?yor. Arac?n tasar?m dili Coupe olmas?ndan ?türü arkaya do?ru geriledik?e ?izgiler k?salmaya ba?l?yor. Arac?n C sütunda ise bizi büyük bir BMW logosu kar??l?yor. BMW X2 bu tasar?m? ile bir Crossover’dan ?ok binek bir spor otomobil gibi g?rünüyor.

D?? ?zellikler
X2’nin donan?m k?sm?nda di?er modellerde oldu?u gibi zengin se?enekler bizi kar??l?yor.
Detaylar
D?? ?zellikler

X2’nin donan?m k?sm?nda di?er modellerde oldu?u gibi zengin se?enekler bizi kar??l?yor.

Detaylar
?? ?zellikler
Ba?lang?? seviyesinde 6,5 in?‘lik bir multimedya ekranla gelen ara?ta donan?m seviyeleri yükseldik?e ekran büyüklü?ü 8,8 in?‘e kadar yükseliyor. Deri d??eme, alüminyum ve ah?ap detaylar, panoramik sunroof, LED ambiyans ayd?nlatmas? ve renkli ba? üstü ekran? donan?m seviyesi artt?k?a araca eklenen par?alar aras?nda.
?? ?zellikler
Ba?lang?? seviyesinde 6,5 in?‘lik bir multimedya ekranla gelen ara?ta donan?m seviyeleri yükseldik?e ekran büyüklü?ü 8,8 in?‘e kadar yükseliyor.
Detaylar
?? ?zellikler

Ba?lang?? seviyesinde 6,5 in?‘lik bir multimedya ekranla gelen ara?ta donan?m seviyeleri yükseldik?e ekran büyüklü?ü 8,8 in?‘e kadar yükseliyor.

Detaylar
Motor Se?enekleri

BMW, arac??Avrupa pazar?nda?ü??farkl??versiyonla kullan?c?larla bulu?turmaya haz?rlan?yor. Bu versiyonlar?n???k???noktas?nda sDrive20i modeli var. 2.0 litrelik d?rt silindirli benzinli motorla gelen bu versiyon 190 beygir gü??ve 280 Nm tork de?erlerine sahip. Yedi ileri??ift kavrama??anz?manla kombin edilen sDrive20i 7,7 saniyelik 0-100 ve 227 km/s maksimum sürat gibi performans vadediyor. X2’nin dizel versiyonlar?ysa xDrive20d ve X2 xDrive25d olacak. Her iki modelde de 2.0 litrelik turbo makineye yer veren BMW, 190 ve 228 beygirlik iki farkl??gü??de?eriyle kar??m?za???k?yor. Sekiz ileri Steptronic??anz?manla sat?lacak olan iki modelin 0-100 de?erleri 6,7 ve 6,3 saniye olarak de?er tablosuna yans?yor.

Motor Se?enekleri

BMW, arac? Avrupa pazar?nda ü? farkl? versiyonla kullan?c?larla bulu?turmaya haz?rlan?yor.

Detaylar
Adaptif LED Farlar

Adaptif LED Farlar tamamen LED teknolojisi i?eren k?sa ve uzun huzmeli farlar? ve sinyal lambalar?n? i?erir.

Karakteristik LED gündüz farlar? üzerine belirgin bi?imde yerle?tirilen LED sinyal lambalar? tipik BMW’ye ?zgü ü? boyutlu ???k tüplerinden ayd?nlatma sa?lar. Adaptif LED Farlar ayn? zamanda Elektrokrom Uzun Far Fonksiyonuna, LED sis farlar?na, viraj lambalar?na ve yolun en iyi ?ekilde ayd?nlat?labilmesi ve geceleri otomobil sürerken g?rü? kabiliyetini gündüz kadar rahat hale getirmek i?in optimize edilmi? de?i?ken ???k kontrollü Adaptif Farlara sahiptir.

Adaptif LED Farlar

Adaptif LED Farlar tamamen LED teknolojisi i?eren k?sa ve uzun huzmeli farlar? ve sinyal lambalar?n? i?erir.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源