• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

BMW X1
FIRSATLARLA DOLU B?R YA?AM ???N.
Tasar?m

Yeni BMW X1, ?ehir limitlerinin üzerinde.

D?? Tasar?m
BMW, Yeni X1’i g?rücüye ??kard?. X1’in ikinci nesil modeli olan yeni X1, kompakt bir formda daha iyi bir yak?t verimlili?i ve daha geli?mi? teknolojiler sunuyor. D?? tasar?m a??s?ndan makyajlanan yeni X1, daha ?nceki X1’e k?yasla daha dinamik bir g?rünüm ortaya koyuyor.
D?? Tasar?m
BMW, Yeni X1’i g?rücüye ??kard?. X1’in ikinci nesil modeli olan yeni X1, kompakt bir formda daha iyi bir yak?t verimlili?i ve daha geli?mi? teknolojiler sunuyor.
Detaylar
D?? Tasar?m

BMW, Yeni X1’i g?rücüye ??kard?. X1’in ikinci nesil modeli olan yeni X1, kompakt bir formda daha iyi bir yak?t verimlili?i ve daha geli?mi? teknolojiler sunuyor.

Detaylar
?? Tasar?m
?? mekanda yap?lan iyile?tirmelerle selefine g?re daha yüksek bir oturma pozisyonu sunan X1, yeniden tasarlanm?? kabin alan?yla birlikte geliyor. 6,5 in?lik ekran?n, 7 kanal ses sisteminin ve kuma? koltuklar?n standart olarak sunuldu?u otomobilde 8,8 in?lik ekran, 12 kanal Harman Kardon ses sistemi ve deri d??emeler opsiyonel olarak sat?n al?nabiliyor. X1’de Premium paket tercihi yap?ld???nda ise büyük panoramik moonroof, LED farlar ve ?nemli sürü? bilgilerini sürücünün g?rü? alan?na yans?tan Head-Up Display yer al?rken, Driving Assistant Plus paketinde ?erit de?i?tirme uyar?s?, ?arp??ma uyar?s?, yaya alg?lama, aktif h?z kontrolü ve park asistan? gibi ?zellikler bulunuyor. Yeni X1’in M Sport paketinin de üretilece?ini s?ylemekte yarar var.
?? Tasar?m
?? mekanda yap?lan iyile?tirmelerle selefine g?re daha yüksek bir oturma pozisyonu sunan X1, yeniden tasarlanm?? kabin alan?yla birlikte geliyor.
Detaylar
?? Tasar?m

?? mekanda yap?lan iyile?tirmelerle selefine g?re daha yüksek bir oturma pozisyonu sunan X1, yeniden tasarlanm?? kabin alan?yla birlikte geliyor.

Detaylar
Yar? Hakim Oturu? Pozisyonu

G?kyüzüne ?ok daha yak?n. BMW X1’in yükseltilmi? koltuk konumu sayesinde, Yar? Hakim Oturu? Pozisyonunun ola?anüstü ?zellikleri otomobile biner binmez ?nünüze serilir.

BMW X1’in yükseltilmi? koltuk pozisyonu, ?n panoya konforlu eri?im ve tüm sürü? i?levlerine direkt eri?im sa?lar. Motoru bir dü?meye basarak ?al??t?r?n ve temel fonksiyonlar? kolayl?kla etkinle?tirin. Sezgisel i?letim konsepti ilk izleniminizi do?rular; her ?ey g?rü? alan?nda ve kontrol alt?ndad?r.

Yar? Hakim Oturu? Pozisyonu

G?kyüzüne ?ok daha yak?n. BMW X1’in yükseltilmi? koltuk konumu sayesinde, Yar? Hakim Oturu? Pozisyonunun ola?anüstü ?zellikleri otomobile biner binmez ?nünüze serilir.

Detaylar
Otomobil konsepti

Günlük plan?n?z? i?inizden ne geliyorsa ?yle yap?n. Hayattaki kü?ük ?eylerden keyif al?n. Durabilece?iniz zaman bile devam edin. ?zgürlü?ü tüm duyular?n?zla deneyimleyin. ?ehirde ve ?tesinde, her durumda orta??n?z yeni BMW X1’dir.

?eritten ayr?lmadan her zaman yolda kal?n. BMW X1, ola?anüstü süspansiyon ayar?, neredeyse 50:50 optimal aks yükü da??t?m? ve al?ak a??rl?k merkeziyle her zaman mükemmel dengededir. Standart arkadan ?eki?li sDrive modelleri ?eviklikleri ve manevra kabiliyetleriyle etkilerken, xDrive versiyonlar? yüzünüze daha büyük bir gülümseme konduracakt?r. Bu ak?ll? d?rt ?eker sistemi, BMW X1’in zaten sa?lam olan ?eki? ve y?n dengesi ?zelli?ini geli?tirir. ?ki ?ekilde de BMW X1 mükemmel kullan?m ve kusursuz bir sürü? keyfi sunar.

Otomobil konsepti

Günlük plan?n?z? i?inizden ne geliyorsa ?yle yap?n. Hayattaki kü?ük ?eylerden keyif al?n. Durabilece?iniz zaman bile devam edin. ?zgürlü?ü tüm duyular?n?zla deneyimleyin. ?ehirde ve ?tesinde, her durumda orta??n?z yeni BMW X1’dir.

Detaylar
Ak?ll? ?ok y?nlülük

D??tan bak?ld???nda kompakt boyutlar?na ra?men, ?e?itli saklama se?enekleri ve ba??ms?z olarak geni?letilebilen bagaj b?lmesi ile ak?ll? fonksiyonlar? bir araya getiren BMW X1, i?eride benzersiz bir ferahl?k sunar. Ba?ka bir deyi?le otomobil, en az sürücüsü kadar do?ald?r.

Ki?isel istekleriniz her gün, her saat ve bazen de her dakika sürekli de?i?im halindedir. BMW X1, akl?n?zdaki plan ne olursa olsun bu isteklerinize g?re uyarlan?r.

BMW X1’de be? ki?i ve ?ok say?da büyük hacimli bagajlar i?in yer bulunur. ü? koltu?un da s?rt dayamalar?, Konfor konumu (31°) ve Kargo konumu (dik) aras?nda 10 farkl? a??ya ayarlanabilir, b?ylelikle yolcular?n son derece konforlu koltuklarda yolculuk etmeleri veya bagaj b?lmesinde büyük hacimli e?yalar?n ta??nmas? mümkün olur. Koltuklar Kargo konumundayken 480 litre alan mevcuttur. Konfor konumu son derece rahat oturma konumuyla 360 litrelik alan sunar. Buna ek olarak 2+1 konumunda, 40:20:40 b?lümlenebilme ?zelli?i sayesinde yükleme ve tam oturma konumu i?in bolca yer kal?r.

Hareket halindeyken su ?i?eleri i? kap? ceplerine yerle?tirilebilir ve merkez konsol üzerindeki tutucular da bardaklar i?in yer sa?lar. Tüm bu ?zellikler, yapmak istedi?iniz ?ey ne olursa olsun, BMW X1’i genel anlamda her tür deste?i sa?layan ?ok i?levli bir otomobil haline getirir.

Ak?ll? ?ok y?nlülük

D??tan bak?ld???nda kompakt boyutlar?na ra?men, ?e?itli saklama se?enekleri ve ba??ms?z olarak geni?letilebilen bagaj b?lmesi ile ak?ll? fonksiyonlar? bir araya getiren BMW X1, i?eride benzersiz bir ferahl?k sunar. Ba?ka bir deyi?le otomobil, en az sürücüsü kadar do?ald?r.

Detaylar
Motor Gücü

150-231 beygir aras?nda de?i?en farkl? motor se?enekleriyle kullan?c?lar?n kar??s?na ??kmaya haz?rlanan otomobilin iki benzinli ve ü? dizel motor se?ene?i mevcut. 6 ileri manuel, 6 ileri otomatik veya 8 ileri otomatik ?anz?manla sat?n al?nabilecek. Detayl? bilgi i?in ?angar Motors BMW showroomunu ziyaret ediniz.

Motor Gücü

150-231 beygir aras?nda de?i?en farkl? motor se?enekleriyle kullan?c?lar?n kar??s?na ??kmaya haz?rlanan otomobilin iki benzinli ve ü? dizel motor se?ene?i mevcut.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源