• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

BMW 8 Serisi Gran Coupe?
SPORT?FL???N Z?RVES?NDE

YEN? BMW 8 SER?S? GRAN COUPé

D?? Tasar?m
Dinamik ?zelliklerin ve lüksün birlikte?inden do?an benzersiz bir deneyim. C?mert bir alan duygusuna sahip nefesleri kesen, d?rt kap?l? Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé’nin tasar?m?, esteti?i en heyecan verici bi?imiyle sunar. Gücü ve ?evikli?i ile lüks spor otomobiller i?in tamamen yeni bir tasar?m dili olu?turur. Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé yolun her metresinde bu ?dün vermeyen sportif taahhüdü yerine getirir. Gü?lü motor, devir sayac?n? yüksek seviyelere ??kar?r ??karmaz yolcular?n kalp at??lar? da yükselmeye ba?lar. D?rt koltu?un tümünde kar?? konmaz bir ?ekilde ayr?cal?kl? ve ayn? zamanda etkileyici bir sportif ortam sunar.
D?? Tasar?m
Dinamik ?zelliklerin ve lüksün birlikte?inden do?an benzersiz bir deneyim. C?mert bir alan duygusuna sahip nefesleri kesen, d?rt kap?l? Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé’nin tasar?m?, esteti?i en heyecan verici bi?imiyle sunar.
Detaylar
D?? Tasar?m

Dinamik ?zelliklerin ve lüksün birlikte?inden do?an benzersiz bir deneyim. C?mert bir alan duygusuna sahip nefesleri kesen, d?rt kap?l? Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé’nin tasar?m?, esteti?i en heyecan verici bi?imiyle sunar.

Detaylar
?? Tasar?m
B?REYSEL VE SPORT?F LüKS.

YEN? BMW 8 SER?S? GRAN COUPé’DE ?NE ?IKAN ?? TASARIM ?ZELL?KLER?

Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé’nin i? tasar?m? incelikli detaylar?n?n her biri sayesinde bireysel lüksü ve ayn? zamanda sportiflik iddias?n? net bir ?ekilde yans?t?r. Yüksek kaliteli deri d??eme son derece ayr?cal?kl?d?r, tüm malzemeler üstün bir kaliteye sahiptir ve kusursuz bir yüzeyle tamamlan?r. ?zenli i??ili?iyle Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé üstün konfora sahip modern ve birinci s?n?f i? tasar?m?yla ola?anüstü seviyede bir geni?lik sunar.

?? Tasar?m
Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé’nin i? tasar?m? incelikli detaylar?n?n her biri sayesinde bireysel lüksü ve ayn? zamanda sportiflik iddias?n? net bir ?ekilde yans?t?r.
Detaylar
?? Tasar?m

Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé’nin i? tasar?m? incelikli detaylar?n?n her biri sayesinde bireysel lüksü ve ayn? zamanda sportiflik iddias?n? net bir ?ekilde yans?t?r.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源