• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

BMW 6 Serisi Cabrio
SAHNEN?N YEN? YILDIZI.
Tasar?m

üSTüN HAVA AKI?I.

D?? Tasar?m

BMW 6 Serisi Cabrio'nun tüm yüzeyleri ?evikli?in, benzersiz hava ak???n?n ve ileri do?ru hamle yapan bir duru?un alt?n? ?izer. Standart olarak sunulan LED farlar ve hava giri?lerinin üzerindeki gündüz farlar?n?n yan? s?ra, ?ne do?ru uzanan b?brek ?zgaralar?n karakteristik yap?s? ak?ldan ??kmayan bir ?n g?rünüm sunar.

Otomobile profilden bak?ld???nda yeni, y?n g?stergeli d?? aynalar ve uzun aks aral??? hemen g?ze ?arpar. ?ne do?ru zarif?e uzanan karakter ?izgisi cabrio otomobilin asfaltla adeta bir bütün olabilece?i izlenimini verir. Tüm ?izgiler bir teknenin ak?c? tasar?m?n? yans?t?r ?ekilde tasarlanm??t?r.

Gü?lü tekerlek yuvalar? ve kuvvetli, sars?lmaz duru?uyla otomobilin arka k?sm? dinamik ?n tasar?m ile keskin bir kontrast olu?turur. Arka g?rünümün karakteristik ?zellikleri aras?nda L ?eklindeki arka farlar, g?z al?c? egzoz ??k??? kaplamalar? ve enlemesine krom kaplamalar ?ne ??kar. ?zellikle soft tavan a??k oldu?unda otomobilin verdi?i mesaj uzaktan bile olsa son derece nettir; kar??n?zda BMW'nin en ?zel cabrio modeli yer almaktad?r.

D?? Tasar?m
BMW 6 Serisi Cabrio'nun tüm yüzeyleri ?evikli?in, benzersiz hava ak???n?n ve ileri do?ru hamle yapan bir duru?un alt?n? ?izer. Standart olarak sunulan LED farlar ve hava giri?lerinin üzerindeki gündüz farlar?n?n yan? s?ra, ?ne do?ru uzanan b?brek ?zgaralar?n karakteristik yap?s? ak?ldan ??kmayan bir ?n g?rünüm sunar.
Detaylar
D?? Tasar?m

BMW 6 Serisi Cabrio'nun tüm yüzeyleri ?evikli?in, benzersiz hava ak???n?n ve ileri do?ru hamle yapan bir duru?un alt?n? ?izer. Standart olarak sunulan LED farlar ve hava giri?lerinin üzerindeki gündüz farlar?n?n yan? s?ra, ?ne do?ru uzanan b?brek ?zgaralar?n karakteristik yap?s? ak?ldan ??kmayan bir ?n g?rünüm sunar.

Detaylar
?? Tasar?m

Zarif, sportif ?izgiler BMW 6 Serisi Cabrio'nun i? tasar?m?na de yans?t?lm??t?r. Design Pure Experience paketinde bulunan geli?mi?, Konyak/Siyah i?eri?iyle yumu?ak, ?zel 'Nappa' deri, üstün kalite 'Fineline' kahverengi ah?ap kaplamalar ve geni? boyutlu yüzeyler ferah, benzersiz bir i? tasar?m sunar.

Sürü? ile ilgili ?nemli bilgiler yüksek ??zünürlükte, cam kaplama ve galvaniz ?er?eveli, ba??ms?z duran Kontrol Ekran?'nda sürücüye g?sterilir. Siyah Panel g?rünümlü merkez konsolunun yan? s?ra iDrive Touch Butonu'nun ve vites se?icinin seramik dekoratif unsurlar? ambiyansa premium bir dokunu? kazand?r?r. Fonksiyonel b?lümler ile ?nde ve arka merkez kol dayamas?nda bulunan bardak tutucular ?ok say?da saklama alan? sunar.

?? Tasar?m
Zarif, sportif ?izgiler BMW 6 Serisi Cabrio'nun i? tasar?m?na de yans?t?lm??t?r. Design Pure Experience paketinde bulunan geli?mi?, Konyak/Siyah i?eri?iyle yumu?ak, ?zel 'Nappa' deri, üstün kalite 'Fineline' kahverengi ah?ap kaplamalar ve geni? boyutlu yüzeyler ferah, benzersiz bir i? tasar?m sunar.
Detaylar
?? Tasar?m

Zarif, sportif ?izgiler BMW 6 Serisi Cabrio'nun i? tasar?m?na de yans?t?lm??t?r. Design Pure Experience paketinde bulunan geli?mi?, Konyak/Siyah i?eri?iyle yumu?ak, ?zel 'Nappa' deri, üstün kalite 'Fineline' kahverengi ah?ap kaplamalar ve geni? boyutlu yüzeyler ferah, benzersiz bir i? tasar?m sunar.

Detaylar
20 in? hafif ala??m, ?ok kollu, 616 kodlu jantlar.
20 in?, ?ok kollu, 616 kodlu yeni hafif ala??m jantlar, run-flat ?zellikleriyle otomobile sportif bir ayr?cal?k kazand?r?r. Sadece g?rsel olman?n ?tesinde, mükemmel dengesi ve dü?ük a??rl?klar?yla bu jantlar kullan?m? g?zle g?rülür bi?imde kolayla?t?r?r.
?nce ve kal?n tekerlek parmaklar?ndan olu?an karma??k desen, fren sistemine optimum hava deste?i sa?lar.
20 in? hafif ala??m, ?ok kollu, 616 kodlu jantlar.

20 in?, ?ok kollu, 616 kodlu yeni hafif ala??m jantlar, run-flat ?zellikleriyle otomobile sportif bir ayr?cal?k kazand?r?r. Sadece g?rsel olman?n ?tesinde, mükemmel dengesi ve dü?ük a??rl?klar?yla bu jantlar kullan?m? g?zle g?rülür bi?imde kolayla?t?r?r.

Detaylar
Soft tavan
Tamamen otomatik tavan mükemmel akustik ve termal yal?t?m sa?lar. Cabrio’ya coupé benzeri bir siluet kazand?ran soft tavan ve indirilebilen arka cam otomobile mükemmel hava ak??? sa?lar.
Daha fazla temiz hava i?in soft tavan, tek bir dü?me dokunu?uyla arkaya, bagaj b?lümüne do?ru katlan?r. Saatte 40 kilometre h?zda giderken bile dü?meye bast???n?z anda soft tavan 19 saniyede a??l?r ve 24 saniyede kapan?r.

Soft tavan kapal?yken dahi otomobilin be? cam? ayn? anda indirilebilir ve yolcular bir taraftan güne? ?????ndan korunurken di?er taraftan temiz havan?n keyfini ??karabilirler

Soft tavan

Tamamen otomatik tavan mükemmel akustik ve termal yal?t?m sa?lar. Cabrio'ya coupé benzeri bir siluet kazand?ran soft tavan ve indirilebilen arka cam otomobile mükemmel hava ak??? sa?lar.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源