• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

BMW 4 Serisi Gran Coupé
SüRü? KEYF? ???N TASARLANDI.
D?? Tasar?m
Yandan bak?ld???nda, BMW 4 Serisi Gran Coupé’nin kaliteli silüeti an?nda dikkat ?eker. Uzun ve hafif e?imli tavan ?izgisi, düz cam grafi?i ve belirgin hatlar son dereceli kasl? bir arka tasar?mda bir araya gelir.

BMW 4 Serisi Gran Coupé'nin gü?lü ?n tasar?m? düz ve geni? bir g?rünüme sahiptir. Bu tasar?m ?arp?c? detaylarla do?al ??kl??? ve ak?c? hatlar? vurgulayan ve ?n tasar?ma daha fazla dinamizm kazand?ran M Sport Paket ile etkileyici bir duru? sergiler. Bu durum g?renleri büyüleyen bir ?eviklik ve ?eki? gücü sunar.

D?? Tasar?m
Yandan bak?ld???nda, BMW 4 Serisi Gran Coupé’nin kaliteli silüeti an?nda dikkat ?eker. Uzun ve hafif e?imli tavan ?izgisi, düz cam grafi?i ve belirgin hatlar son dereceli kasl? bir arka tasar?mda bir araya gelir.
Detaylar
D?? Tasar?m

Yandan bak?ld???nda, BMW 4 Serisi Gran Coupé’nin kaliteli silüeti an?nda dikkat ?eker. Uzun ve hafif e?imli tavan ?izgisi, düz cam grafi?i ve belirgin hatlar son dereceli kasl? bir arka tasar?mda bir araya gelir.

Detaylar
?? Tasar?m

Size ve ihtiya?lar?n?za odaklanan düzenli ?ekilde yerle?tirilmi? g?sterge panelinden, hafif?e size d?nük orta konsola kadar BMW 4 Serisi Gran Coupé'nin sürücü koltu?unda ilgi oda?? olman?n keyfini ??karabilirsiniz.

Sürücüyü ilgilendiren tüm ??eler ve fonksiyonlar tam olarak bulmay? bekledi?iniz konumdad?r. Ba??ms?z Kontrol Ekran? tam olarak g?rü? alan?n?z?n i?inde yer al?r. Opsiyonel BMW Head-Up Display sürü?e ili?kin bilgileri do?rudan g?rü? alan?n?za yans?tarak daha fazla konfor sunar ve g?zlerinizi yoldan ay?rmaman?z? sa?lar.

?? Tasar?m
Size ve ihtiya?lar?n?za odaklanan düzenli ?ekilde yerle?tirilmi? g?sterge panelinden, hafif?e size d?nük orta konsola kadar BMW 4 Serisi Gran Coupé'nin sürücü koltu?unda ilgi oda?? olman?n keyfini ??karabilirsiniz.
Detaylar
?? Tasar?m

Size ve ihtiya?lar?n?za odaklanan düzenli ?ekilde yerle?tirilmi? g?sterge panelinden, hafif?e size d?nük orta konsola kadar BMW 4 Serisi Gran Coupé'nin sürücü koltu?unda ilgi oda?? olman?n keyfini ??karabilirsiniz.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源