• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

BMW 3 Serisi Sedan
?Y? OLAN KAZANSIN.
Tasar?m

Teknolojiyi sür! Yeni BMW 3 Serisi

D?? Tasar?m
Bir ?nceki 3 Serisine g?re 76 mm uzayan yeni modelin geni?li?i 16 mm art?r?larak 1827 mm’ye ??kt?. Arac?n yüksekli?i de 1 mm artt?ran BMW , yeni 3 Serisi modellerinde tasar?m konusunda rakiplerine fark at?yor.
D?? Tasar?m
Bir ?nceki 3 Serisine g?re 76 mm uzayan yeni modelin geni?li?i 16 mm art?r?larak 1827 mm’ye ??kt?. Arac?n yüksekli?i de 1 mm artt?ran BMW , yeni 3 Serisi modellerinde tasar?m konusunda rakiplerine fark at?yor.
Detaylar
D?? Tasar?m

Bir ?nceki 3 Serisine g?re 76 mm uzayan yeni modelin geni?li?i 16 mm art?r?larak 1827 mm’ye ??kt?. Arac?n yüksekli?i de 1 mm artt?ran BMW , yeni 3 Serisi modellerinde tasar?m konusunda rakiplerine fark at?yor.

Detaylar
?? Tasar?m
Yeni BMW 3 Serisi Sedan’?n i? tasar?m?, yüksek kalitedeki malzeme tercihleri ile etkileyicidir. ?? tasar?m, bir kokpit hissi yaratarak sürücüyü ?evreler. Kullan??l? alan tasar?m?, g?sterge panelindeki tüm ?nemli kontrol i?levlerine optimum eri?im sa?lar.

G?sterge paneli sürücüye do?ru a??larak kontrollere rahat eri?im sa?lar. Tüm tasar?m ?izgileri direksiyonun arkas?nda tek bir noktada toplanarak, sürücünün g?rü?ünü tamamen yola y?nlendirir.

?zellikle asimetrik olarak tasarlanm?? merkez konsolun sürücü taraf?nda dekoratif yüzey ve kaplamadaki de?i?im i? tasar?m?n sürücü b?lmesini g?rsel olarak vurgular. ?n yolcu taraf?nda, bir süs etkisi olu?turularak dekoratif paneli g?rüntüleyen g?sterge paneli taraf?ndan ??k bir atmosfer sa?lan?r. iDrive Controller ise her iki yolcu taraf?ndan rahatl?kla eri?ilebilen ve merkez konsolun orta k?sm?nda yer alan bir ?zelliktir.

?nce tasar?m? ve yüksek ??zünürlüklü ekran?yla ba??ms?z iDrive monit?rü yatay olarak düzenlenmi? g?sterge paneli üzerinde yer al?r ve son derece modern düz ekranlar? an?msat?r.

?? Tasar?m
Yeni BMW 3 Serisi Sedan’?n i? tasar?m?, yüksek kalitedeki malzeme tercihleri ile etkileyicidir. ?? tasar?m, bir kokpit hissi yaratarak sürücüyü ?evreler. Kullan??l? alan tasar?m?, g?sterge panelindeki tüm ?nemli kontrol i?levlerine optimum eri?im sa?lar.
Detaylar
?? Tasar?m

Yeni BMW 3 Serisi Sedan’?n i? tasar?m?, yüksek kalitedeki malzeme tercihleri ile etkileyicidir. ?? tasar?m, bir kokpit hissi yaratarak sürücüyü ?evreler. Kullan??l? alan tasar?m?, g?sterge panelindeki tüm ?nemli kontrol i?levlerine optimum eri?im sa?lar.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源