• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

BMW 1
TüM BEKLENT?LER?N üSTüNDE.

Yeni BMW 1 Serisi.

D?? Tasar?m
Yeni BMW 1 Serisi, hayranl?k dolu bak??lar? üzerinde toplamaya haz?r. Modern tasar?m dili, daha ilk bak??ta ay?rt edilmesini sa?lar. Ayn? durum, modern bir atmosfere sahip ve premium kalitesi ve ferahl???yla ilham veren i? tasar?m i?in de ge?erlidir. Verimli dizel ve benzinli motorlar, Yeni BMW 1 Serisi’nde ilk kez sunulan ?nden ?eki? ?zelli?i ve en yeni yürüyen aksam teknolojileri, dinamik ve ?evik bir sürü? deneyimini garanti ederken yenilik?i teknolojiler ve sürü? asistan sistemleri gidece?iniz yere her zaman güvenli ve konforlu bir ?ekilde ula?man?z? sa?lar.
D?? Tasar?m
Yeni BMW 1 Serisi, hayranl?k dolu bak??lar? üzerinde toplamaya haz?r. Modern tasar?m dili, daha ilk bak??ta ay?rt edilmesini sa?lar.
Detaylar
D?? Tasar?m

Yeni BMW 1 Serisi, hayranl?k dolu bak??lar? üzerinde toplamaya haz?r. Modern tasar?m dili, daha ilk bak??ta ay?rt edilmesini sa?lar.

Detaylar
?? Tasar?m
BMW 1 Serisinin i? tasar?m? ilk bak??ta ferah, modern ve do?rudan bir izlenim uyand?r?r. ?kinci kez bakt???n?zda bu izlenimin do?ru oldu?unu g?rürsünüz. Kokpit tipik BMW sürücü odakl?l???na sahiptir ve tüm i? mekan en ince ayr?nt?ya kadar üstün kalite bir tasar?m ile karakterize edilmi?tir.
Standart bir ?zellik olan BMW Professional Radyo'ya krom vurgular ve parlak siyah ?er?eveler e?lik eder.

Al??veri? ?antalar?n?z?, s?rt ?antan?z? veya hacimli e?yalar?n?z? 360 litrelik bagaj b?lümüne, güne? g?zlü?ü, kamera ve di?er kü?ük e?yalar?n?z? ise kap?lara veya merkez konsola yerle?tirebilirsiniz. ?zel yüzeyler i? mekana daha da modern bir g?rünüm katarken Urban Line, Sport Line and M Sport paketleri ise ki?isel dokunu?lar sunar. BMW 1 Serisi ile nereye yolculuk ederseniz edin, tek bir ?eyden emin olabilirsiniz: Hi?bir zaman s?k?lmayacaks?n?z.

?? Tasar?m
Hemen fark edilen bir otoriteye sahip Yeni BMW 1 Serisi’nin tasar?m? otomobilin i?inde ve d???nda gü?lü bir izlenim b?rak?r. Geni? ?ift B?brek Izgaralar? ve geni? ?n rüzgarl?k ile dinamik bir ?n tasar?ma sahiptir.
Detaylar
?? Tasar?m

Hemen fark edilen bir otoriteye sahip Yeni BMW 1 Serisi’nin tasar?m? otomobilin i?inde ve d???nda gü?lü bir izlenim b?rak?r. Geni? ?ift B?brek Izgaralar? ve geni? ?n rüzgarl?k ile dinamik bir ?n tasar?ma sahiptir.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源