• ?ubeler?UBELER
 • Servis RandevusuSERV?S RANDEVUSU
  Servis Randevusu
  captcha


  **Rezervasyonlar?n?z 12 saat i?inde de?erlendirilecektir.

 • Test Sürü?üTEST SüRü?ü
  Test Sürü?ü
  captcha

MINI 3 Kap?
Genel ?zellikler

Yeni MINI klasik tasar?m ?zelliklerini korumakla birlikte daha modern ve olgun bir karaktere büründü. Bir ?nceki modeline g?re 7 milimetre daha uzun ve 44 milimetre daha geni?leyen yeni model daha geni? bir i? mekana sahip. Otomobil ayr?ca geli?mi? MINI Connected multimedya sisteminin yan? s?ra geli?mi? sürü? destek sistemlerine de kavu?tu.

Yeni MINI'yi krom ?er?eveli tek par?a büyük ?n ?zgara, yeni tasar?m ?n-arka ayd?nlatma grubu, yeni ?n ve arka tamponlar ile birlikte di?er kü?ük detaylar eski modelden hemen ayr??t?r?yor.

Modernle?tirme ?al??malar? d?? tasar?mda oldu?u kadar i?eride de meyvelerini vermi?. Ara? i? mekanda da genel ?zelliklerini korurken ince ??k dokunu?larda eski 'basit' formundan kurtulmu?.

Yeni deri kapl? modern direksiyon ?nünde konumland?r?lan yeni tasar?m h?z ve devir g?stergeleri ilk etapta dikkat ?ekiyor. Merkezde MINI karakterini i? mekana yans?tan büyük h?z g?stergesi yerine ise iste?e ba?l? olarak 8.8 in?'e kadar art?r?labilen renkli multimedya ekran?, alt?nda havaland?rma ve di?er tu? tak?mlar? konumland?r?lm??.

Otomobilin en büyük yenilikleri ise kaputunun alt?nda kar??m?za ??k?yor. MINI'de tümüyle yeni geli?tirilmi? 3 motor se?ene?i mevcut. Yak?t tüketimi ve performans?yla ?n plana ??kacak 1.5 litrelik 134 HP'lik 3 silindirli benzinli motor 4.4 litrelik karma yak?t tüketimi sunuyor. Yine 1,5 litre hacimli 3 silindirli dizel motor ise 114 HP gü? üretiyor ve fabrika de?erlerine g?re 3,5 litre yak?t tüketiyor. 2 litrelik 4 silindirli benzinli motor ise 189 HP motor gücü üretiyor. Bu versiyonun yak?t tüketim de?eri ise 5.6 litre.

Bir ?nceki jenerasyonu g?re yüzde 27 daha az yak?t tüketim de?erlerine sahip olan yeni MINI'nin motorlar? Euro6 standartlar?na uygun. Tüm modeller 6 ileri manuel ?anz?man bulunurken, 6 kademeli otomatik ?anz?man opsiyon olarak sunulacak. Otomobildeki sürü? yard?m sistemleri ise ?nemli ?l?üde geni?letilmi?. Sürücünün ?nüne

monte edilen Heap-Up Display'de kamera destekli aktif h?z kontrol sistemi, ?arp??ma ve yaya uyar? sistemi, ?erit belirleme sistemi, park yard?m? ve geri g?rü? kameras? g?rüntüleri takip edilebiliyor. Bu segmentte SIM kart entegre edilen ilk model olan MINI, herhangi bir kaza an?nda kaza ?iddetini belirleyerek acil arama da yapabilecek.

tepkiler veren motorun devir ?evirmeye istekli yap?s? bir MINI’ye yak???r bir g?rüntü sunuyor. 1340 kg a??rl???ndaki Countryman’e ?a??rt?c? bir ?eviklik sa?layan motor yak?t tüketimiyle de etkileyici olabiliyor.

Genel ?zellikler
Yeni MINI klasik tasar?m ?zelliklerini korumakla birlikte daha modern ve olgun bir karaktere büründü. Bir ?nceki modeline g?re 7 milimetre daha uzun ve 44 milimetre daha geni?leyen yeni model daha geni? bir i? mekana sahip.
Detaylar
Genel ?zellikler

Yeni MINI klasik tasar?m ?zelliklerini korumakla birlikte daha modern ve olgun bir karaktere büründü. Bir ?nceki modeline g?re 7 milimetre daha uzun ve 44 milimetre daha geni?leyen yeni model daha geni? bir i? mekana sahip.

Detaylar
?? Tasar?m

D??EME

MINI Cooper'?n i? tasar?m?n? ki?iselle?tirmek i?in geni? kuma?, kuma?/deri ve deri/suni deri d??eme se?enekleriyle pek ?ok y?ntem mümkün.

KAPI ??LER?

Kol dayamalar ve diz dayamalar i?in Colour Line se?ene?i ile birlikte, Oval kap? halkalar? ?er?eveleriyle kusursuz bir uyum sergiler.

?N PANEL

Her tarafta daireler: ?n panele klasik Mini'yi hat?rlatan Speedometer tasar?m? gibi ak?c? bi?imler hakimdir.

ANAHTAR

Konforlu giri? MINI'nizi anahtar? tutmadan a?man?z? sa?lar. Start/Stop dü?mesiyle motoru an?nda ?al??t?rabilirsiniz.

SPEEDOMETER

Büyük merkezi speedometer ayn? zamanda e?lence ve navigasyon i?levleri de i?erebilir. (Opsiyonel)

?? Tasar?m
Yeni MINI i? tasar?m detaylar? i?in t?klay?n.
Detaylar
?? Tasar?m

Yeni MINI i? tasar?m detaylar? i?in t?klay?n.

Detaylar
唐人街探案3百度网盘资源,唐人街探案3资源,唐人街探案3高清完整版资源